twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Leki swoiste stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C – przegląd systematyczny

Piśmiennictwo

1. Preciado MV, Valva P, Escobar-Gutierrez A. i wsp. Hepatitis C virus molecular evolution: Transmission, disease progression and antiviral therapy. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(43): 15992–16013.

2. Negro F. Epidemiology of hepatitis C in Europe. Digestive and Liver Disease 2014; 46: 158–164.

3. Rynek Zdrowia. W Polsce dwukrotnie mniej zakażonych wirusem HCV niż sądzono. http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Zakazenia- Szpitalne/W-Polsce-dwukrotnie-mniej-zakazonych-wirusem-HCVniz- sadzono,138875,1015.html (grudzień 2015 rok)

4. Flisiak R, Halota W, Horban A. i wsp. Prevalence and risk factors of HCV infection in Poland. European journal of gastroenterology & hepatology 2011; 23(12): 1213–1217.

5. Bogucki M. Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce: raport -rekomendacje 2013–2014. Instytut Ochrony Zdrowia.

6. Godzik P, Kołakowska A, Madaliński K. i wsp. Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród osób dorosłych w Polsce – wyniki badanie przekrojowego w populacji ogólnej. Przegląd Epidemiologiczny 2012; 66(4): 575–580.

7. Chen SL, Morgan TR. The Natural History of Hepatitis C Virus (HCV) Infection. International Journal of Medical Sciences 2006; 3(2): 47–52.

8. Maasoumy B, Wedemeyer H. Natural history of acute and chronic hepatitis C. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2012; 26(4): 401–412.

9. Westbrook RH, Dusheiko G. Natural history of hepatitis C. Journal of Hepatology 2014; 61: 58–68.

10. Małkowski P, Czerwiński J, Pacholczyk M. i wsp. Current status of liver transplantation. Przegląd Epidemiologiczny 2005; 92(2): 559–566.

11. Madaliński K, Flisiak R, Halota W. i wsp. Report prepared for The World Hepatitis Day -28th July 2013.

12. Ly KN, Xing J, Klevens RM. i wsp. The increasing burden of mortality from viral hepatitis in the United States between 1999 and 2007, Annals of internal medicine 2012; 156(4): 271–278.

13. Mühlberger N, Schwarzer R, Lettmeier B. i wsp. HCV-related burden of disease in Europe: a systematic assessment of incidence, prevalence, morbidity, and mortality. BMC public health 2009; 9(34): 1–14.

14. PGE-HCV. Oświadczenie Polskiej Grupy Ekspertów HCV na temat Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C w Polsce w roku 2012.

15. Dz.U. 2013 poz. 1248. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

16. Dz.U. 2013 poz. 1413. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

17. Dz.U. 2005 nr 79 poz. 691. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

18. Dz.U. 2006 nr 79 poz 556. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu.

19. Halota W, Flisiak R, Boroń-Kaczmarska A. i wsp. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV -2014.

20. Juszczyk J. Wirusowe zapalenie wątroby typu C – podstawowe fakty od rozpoznania do leczenia. Voice 2009; 1(9): 3–9.

21. Sarin SK, Kumar CKN. Treatment of patients with genotype 3 chronic hepatitis C- current and future therapies. Liver International 2012: 141–145.

22. Pawłowska M. Próby leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C z zastosowaniem inhibitora proteazy HCV. Przegląd Epidemiologiczny 2011; 65: 35–38.

23. Charakterystyka produktu leczniczego Victrelis® (boceprewir).

24. Charakterystyka produktu leczniczego Incivo® (telaprewir).

25. Charakterystyka produktu leczniczego Olysio® (symeprewir).

26. Charakterystyka produktu leczniczego Sovaldi® (sofosbuwir).

27. Charakterystyka produktu leczniczego Daklinza® (daklataswir).

28. Program lekowy ,,Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 B 18.2)’’

29. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2014

30. WHO. Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection. 2014. http://apps.who. int/iris/bitstream/10665/111747/1/9789241548755_ eng.pdf?ua=1&ua=1 (grudzień 2015 rok)

 

Całość piśmiennictwa dostępna w redakcji.

Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Informacje podane podczas rejestracji konta będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się i aktywnego korzystania z naszych portali: lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
Rejestrując się wyrażasz zgodę na wpisanie podanych danych do bazy danych.
Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×