twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Wyniki badań nowej insuliny U300

Grupa Sanofi ogłosiła wyniki badania EDITION II wykazujące, że nowa, eksperymentalna insulina U300 zapewnia podobne wyrównanie stężenia cukru we krwi z mniejszą o 23% liczbą epizodów nocnych hipoglikemii u pacjentów, w porównaniu z preparatem Lantus® (insulina glargine [uzyskiwana z użyciem rDNA] w iniekcjach). Wyniki zostały przedstawione  podczas Światowego Kongresu Diabetologicznego Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (ang. International Diabetes Federation) w Melbourne w Australii.

Codzienne spożywanie błonnika może zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Dzienne spożywanie błonnika w diecie na poziomie 7 g może zmniejszać ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych (udaru mózgu zakończonego bądź niezakończonego zgonem) oraz wystąpienia choroby wieńcowej. Tak wynika z najnowszej metaanalizy opublikowanej w grudniowym wydaniu British Medical Journal.

reklama

Nowa szczepionka przeciwko grypie zarejestrowana w Europie

Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowała nową szczepionkę przeciwko grypie – Fluenz Tetra, wskazaną do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat. Jest to pierwsza szczepionka czterowalentna, zawierająca 4 żywe, atentowane szczepy wirusa grypy A i B (typ A-H1N1, A-H3N2 oraz typy B z linii Victoria i Yamagata). Skład szczepionki został oparty na aktualnych, oficjalnych zaleceniach WHO dotyczących grypy sezonowej.

Wpływ diuretyków, β-blokerów i statyn na ryzyko wystąpienia cukrzycy

u pacjentów z nieprawidłową tolerancją glukozy

β-blokery, statyny i diuretyki  charakteryzują się korzystnym, udowodnionym w badaniach klinicznych działaniem w chorobach układu krążenia. Pomimo niewątpliwej skuteczności tych leków istnieją doniesienia o ryzyku wystąpienia cukrzycy typu 2 w trakcie prowadzonej terapii. W najnowszym wydaniu British Medical Journal zostały opublikowane wyniki badania NAVIGATOR, przeanalizowane ponownie pod kątem wpływu stosowania β-blokerów, diuretyków tiazydowych oraz statyn na ryzyko wystąpienia świeżej cukrzycy typu 2 u pacjentów z nieprawidłową tolerancją glukozy.

Zarejestrowano nowy preparat w leczeniu choroby Peyroniego

Na początku grudnia Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała pierwszy lek w terapii choroby Peyroniego – kolagenazę produkowaną przez bakterie Clostridium histolyticum (Xiaflex). To pierwsza uznana niechirurgiczna metoda leczenia tego schorzenia.

Wpływ β-adrenolityków na redukcję umieralności po zawale serca u pacjentów z POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest czwartą co do częstości przyczyną zgonów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Pacjenci z POChP znajdują się grupie osób ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz niższym krótko- i długoterminowym przeżyciem po zawale serca, który stanowi w 1/3 przypadków bezpośrednią przyczynę zgonu. Skuteczność β-adrenolityków w redukcji śmiertelności u osób po zawale serca została udowodniona w wielu badaniach klinicznych. Mogą one również redukować śmiertelność wśród pacjentów z POChP, u których wystąpił ostry zespół wieńcowy.

Antidotum odwracające wpływ przeciwkrzepliwy dabigatranu

Wyniki pierwszego badania klinicznego z udziałem zdrowych ochotników, przedstawione po raz pierwszy na posiedzeniu naukowym American Heart Association (AHA), wskazują na potencjał fragmentu przeciwciała (Fab) jako swoistego antidotum, które natychmiastowo, całkowicie i trwale odwraca wpływ przeciwkrzepliwy dabigatranu. Fragment przeciwciała nie jest jeszcze zatwierdzony do stosowania klinicznego. Nadal trwają badania, których celem jest ustalenie jego profilu skuteczności i bezpieczeństwa. W 2014 r. firma Boehringer Ingelheim planuje rozpoczęcie kolejnej fazy badań z udziałem pacjentów.

YERVOY® (ipilimumab)

dopuszczony do stosowania w Europie

YERVOY® (ipilimumab) otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Europie w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem
* Pierwszy lek immunoonkologiczny o udowodnionym wpływie na długotrwałe przeżycie1,2 będzie teraz można stosować w Europie na wcześniejszym etapie leczenia zaawansowanego czerniaka.

    
 

Wpływ szczepień przeciwko grypie na zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych z grupy wysokiego ryzyka

Infekcje górnych dróg oddechowych, których szczyt przypada na okres jesienno-zimowy, mogą być jedną z przyczyn wyjaśniających częstsze występowanie incydentów zakrzepowych u chorych z chorobą niedokrwienną serca bądź chorobą naczyń mózgowych w owej porze roku. W obecnej chwili większość wytycznych zaleca przeprowadzanie uniwersalnych szczepień przeciwko grypie, aczkolwiek ich wpływ na redukcję ryzyka niekorzystnych zdarzeń, na podstawie przeprowadzonych pojedynczych badań, nie został jednoznacznie ustalony.

Opsumit – pozytywna decyzja o dopuszczeniu do obrotu

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał pozytywną decyzję o dopuszczeniu do obrotu macitentanu (Opsumit), leku wskazanego w długotrwałej mono- bądź politerapii nadciśnienia płucnego u dorosłych pacjentów w klasie WHO II lub III (chorzy odczuwający niewielkie ograniczenie wydolności fizycznej podczas zwykłej aktywności oraz chorzy odczuwający umiarkowane ograniczenie wydolności fizycznej podczas aktywności mniejszej od normalnej).

Producenci informują
więcej »
Lek w Polsce
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×