"Lek w Polsce" warto - wiedzieć - więcej

„Lek w Polsce” – pismo specjalistyczne dla farmaceutów i lekarzy, które jest wydawane nieprzerwanie od 1991 roku i w rankingach pism specjalistycznych kierowanych do sektora farmacji i medycyny od lat zajmuje czołową pozycję. Znajdą w nim Państwo artykuły z szeroko pojętego zakresu farmakoterapii, nowoczesnych metod leczenia i opieki farmaceutycznej. Rada naukowa składa się z wybitnych autorytetów, czasopismo posiada punktację MEiN, IC oraz jest indeksowane w bazach GBL. Czasopismo kolportowane jest drogą płatnej prenumeraty redakcyjnej, bezpłatnie wysyłane jest na zjazdy naukowe, konferencje i kongresy oraz warsztaty szkoleniowe.

Odbiorcy

Czasopismo skierowane jest do:

 • farmaceutów
 • lekarzy
 • środowisk naukowych
 • samorządów aptekarskich i lekarskich
 • Punktacja naukowa

  • Index Copernicus – 63.85 pkt.
  • Prenumerata – 5 pkt. edukacyjnych MEiN.
  • Opublikowanie artykułu - 5 pkt. naukowych MEiN.
  • Wydanie monografii naukowej w wydawnictwie Medyk - 80 pkt. naukowych MEiN.

  Indeksacja

  • Czasopismo indeksowane jest w bazie GBL - Głównej Bibliotece Lekarskiej.
  • Czasopismo objęte jest patronatami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Komitetu Zielarskiego.

  Informacje

  • Format B5
  • Nakład do 12 000 egzemplarzy
  • Wersja papierowa ISSN 1231-028X
  • Wersja elektroniczna ISSN 2353-8597
  • Strona internetowa www.lekwpolsce.pl
  • Twitter: @lekwpolsce.pl
  • Facebook: @lekwpolsce

  Redakcja

  05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31

  Wydawca Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  01-360 Człuchowska 66 | NIP 5260204920 | REGON 006218770
  www.medyk.com.pl | Tel: +48 22 666 43 32; +48 22 664 04 51 infolinia: 801 55 45 42


  Copyright © Medyk sp. z o.o