Dział reklamy

Monika Strzałkowska

Kierownik działu reklamy

Telefon +48 22-666-43-32; +48 22 664-04-51

reklama at medyk.com.pl


Wydawnictwo Medyczne Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Biuro | Redakcja | Magazyn

05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Telefon/Fax 22 666 43 32; 22 664 04 51

Infolinia 801 554 542

Copyright © Medyk sp. z o.o