Dział reklamy

Monika Strzałkowska - Kierownik Działu Reklamy
Telefon +48 22 666 43 32 | +48 22 664 04 51 | M. 504 080 076
napisz e-mail


Biuro | Redakcja | Magazyn

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Telefon/Fax 22 666 43 32 | 22 664 04 51 | M. 502 239 916

Infolinia 801 554 542

www.medyk.com.pl

napisz e-mail


Copyright © Medyk sp. z o.o