"Lek w Polsce" warto - wiedzieć - więcej

„Lek w Polsce” – pismo specjalistyczne dla farmaceutów i lekarzy, które jest wydawane nieprzerwanie od 1991 roku i w rankingach pism specjalistycznych kierowanych do sektora farmacji i medycyny od lat zajmuje czołową pozycję. Znajdą w nim Państwo artykuły z szeroko pojętego zakresu farmakoterapii, nowoczesnych metod leczenia i opieki farmaceutycznej. Rada naukowa składa się z wybitnych autorytetów, czasopismo posiada punktację MEiN, IC oraz jest indeksowane w bazach GBL. Czasopismo kolportowane jest drogą płatnej prenumeraty redakcyjnej, bezpłatnie wysyłane jest na zjazdy naukowe, konferencje i kongresy oraz warsztaty szkoleniowe.


Odbiorcy

Czasopismo skierowane jest do:

 • farmaceutów
 • lekarzy
 • środowisk naukowych
 • samorządów aptekarskich i lekarskich

Punktacja naukowa

 • Index Copernicus – 63.85 pkt.
 • Prenumerata – 5 pkt. edukacyjnych MEiN.
 • Opublikowanie artykułu - 5 pkt. naukowych MEiN.
 • Wydanie monografii naukowej w wydawnictwie Medyk - 80 pkt. naukowych MEiN.

Indeksacja

 • Czasopismo indeksowane jest w bazie GBL - Głównej Bibliotece Lekarskiej.
 • Czasopismo objęte jest patronatami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Komitetu Zielarskiego.

Informacje

 • Format B5
 • Nakład do 12 000 egzemplarzy
 • Wersja papierowa ISSN 1231-028X
 • Wersja elektroniczna ISSN 2353-8597
 • Strona internetowa www.lekwpolsce.pl
 • Twitter: @lekwpolsce.pl
 • Facebook: @lekwpolsce

Redakcja

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31

Wydawca Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
01-360 Człuchowska 66 | NIP 5260204920 | REGON 006218770
www.medyk.com.pl | Tel: +48 22 666 43 32; +48 22 664 04 51 infolinia: 801 55 45 42


Copyright © Medyk sp. z o.o