dr n. med. Wojciech Łuszczyna
Redaktor Naczelny

  • Profesor dr hab. Iwona Wawer - Przewodnicząca Rady Naukowej

  • Piotr Doroba - Dyrektor Naczelny Wydawnictwa Medyk

  • Elżbieta Nurzyńska - Głowna Księgowa

  • Alicja Paciorek-Kolbus - Sekretarz Wydawnictwa

  • Monika Strzałkowska - Kierownik Działu Reklamy

  • Aleksander Doroba - Prenumerata, Social media


Redakcja

Warszawska 31, 05-092 Łomianki | Telefon +48 22 666 43 32 lub +48 664 04 51

Lek w Polsce ISSN 1231-028X | wydanie elektroniczne ISSN 2353-8597

Wydawca

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-360 Człuchowska 66

NIP 5260204920 | REGON 006218770 | KRS 000099179

Copyright © Medyk sp. z o.o