twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Zmiany w Prawie farmaceutycznym

Informacja Naczelnej Izby Aptekarskiej dotycząca nowelizacji ustawy

Apteka powinna być placówką ochrony zdrowia, a nie sklepem z lekami

W związku ze zwiększeniem się w drastyczny sposób ilości aptek sieciowych, tradycyjne, polskie apteki musiały podjąć trudną i nierówną walkę o przetrwanie i godne wykonywanie zawodu farmaceuty. W 2014 r. aż 78% wszystkich zamkniętych aptek w Polsce to apteki indywidualne, a tzw. sieciówki są potężnym i silnym konkurentem. 

Niwolumab wydłuża przeżycie całkowite u pacjentów z rakiem żołądka

Nieoperacyjny zaawansowany lub nawracający nowotwór żołądka

Niwolumab jest pierwszym lekiem immunoonkologicznym, który wykazuje poprawę przeżycia całkowitego u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym lub nawracającym rakiem żołądka, u których występuje nietolerancja lub oporność na standardowe leczenie. Firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 (ONO-4538-12), oceniające skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym lub nawracającym rakiem żołądka, u których występuje nietolerancja lub oporność na standardowe leczenie, osiągnęło swój pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim było przeżycie całkowite (OS).

Leki biopodobne w Polsce

Leki biologiczne są przyszłością medycyny, niosą prawdziwy przełom w terapii wielu chorób cywilizacyjnych i genetycznych. Ich wysokie koszty sprawiają jednak, że na całym świecie dostęp do nich jest ograniczony. Tymczasem już od dekady na rynku pojawiają się leki biopodobne, które są dostępne po wygaśnięciu ochrony patentowej produktów oryginalnych. O tym, jakie są scenariusze wprowadzania leków biopodobnych w Polsce debatowali eksperci podczas konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Koncern Orkla - działalność w Polsce

Orkla Health Sp. z o.o. – polski oddział koncernu Orkla zaangażowany jest równocześnie w dwa procesy zmian. Pierwszy z nich, w wymiarze  globalnym, dotyczy akwizycji firmy Cederroth. Drugi ma podłoże lokalne i jest związany z zakupem marki Colon. Cederroth na polskim rynku obecny był od 2000 r., a jego najbardziej znanymi markami są Soraya i Dermika, a także Salvequick, Jordan i Bio-Oil. Współpraca między firmami zaczęła się na początku 2016 r. Stanowiło to konsekwencję globalnego zakupu spółki Cederroth przez koncern Orkla w styczniu 2015 r.  W Polsce na początku firmy wymieniły się dystrybucją. Orkla przejęła dystrybucję plastrów Salvequick w kanale farmaceutycznym, Cederroth zaś zajął się dystrybucją części suplementów Orkli w kanale nowoczesnym (np. drogerie Rossmann).

Rejestracja niwolumabu w krajach Unii Europejskiej

Lek dla pacjentów z chłoniakiem Hodgkina

Firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych oraz po leczeniu preparatem brentuksymab vedotin. Niwolumab jest obecnie pierwszym inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 stosowanym w nowotworach hematologicznych, zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE). Rejestracja ta pozwala na leczenie niwolumabem pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.

Insulina Toujeo powinna być refundowana

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków walczy o zapewnienie chorym na cukrzycę dostępu do nowoczesnych terapii. Szczególnie intensywne działania zostały podjęte na rzecz wprowadzenia na listę leków refundowanych długodziałającego analogu insuliny Toujeo. W tej sprawie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wystosowało listy do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz do Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia Tomasza Matyni. Pacjenci chorzy na cukrzycę mają nadzieję, ze długodziałający analog insuliny Toujeo od 1 stycznia 2017 r. będzie refundowany. Więcej informacji: http://diabetyk.org.pl/pisma-do-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-insuliny-toujeo/

Światowy Dzień AIDS

Algorytm+

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” opracowała Algorytm+, czyli receptę na zwiększenie adherencji i poprawę zdrowia osób HIV+ oraz ich funkcjonowania w społeczeństwie. Algorytm+ opisuje krok po kroku proces pracy z pacjentem lub podopiecznym żyjącym z HIV tak, żeby mógł uczestniczyć w leczeniu i świadomie, z zaangażowaniem współkształtował swoje zdrowe życie z HIV. To o tyle istotne, że dziś, gdy mamy już skuteczne leki na HIV, dzięki którym ludzie żyją z wirusem o wiele dłużej niż przed laty, kluczowe staje się ich prawidłowe przyjmowanie oraz położenie nacisku na bezpieczeństwo terapii, ponieważ leki te trzeba brać do końca życia. W pracach nad projektem uczestniczyły osoby żyjące z HIV oraz członkowie 8 polskich organizacji pozarządowych. Dokument otrzymają osoby zakażone oraz pracujący na ich rzecz przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska medycznego i instytucji. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Stanowisko INFARMY dotyczące proponowanych zmian w refundacji leków

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przedstawił Ministerstwu Zdrowia stanowisko dotyczące proponowanych zmian w obszarze refundacji leków. W ocenie Związku kierunek podjętych reform jest korzystny dla pacjentów i może przynieść  poprawę dostępu do leków, w tym terapii innowacyjnych. INFARMA ma nadzieję, że w efekcie konsultacji społecznych wypracowane zostaną szczegółowe przepisy, m.in. w obszarze procedur refundacyjnych, funkcjonowania programów lekowych, a także ustawowych gwarancji dotyczących poziomu budżetu lekowego.

II Narodowy Kongres Żywieniowy

II Narodowy Kongres Żywieniowy odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w Warszawie, na PGE Narodowym. Jego organizatorem jest Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Tematyka kongresu będzie dotyczyła różnych aspektów żywieniowego zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych oraz żywieniowych czynników ryzyka. Wykłady poprowadzą uznani eksperci z IŻŻ oraz z kilku innych ośrodków naukowych i medycznych w Polsce. Wydawnictwo Medyk objęło patronatem medialnym II Narodowy Kongres Żywieniowy.

Kampania "Servier dla Serca” otrzymała wyróżnienie w konkursie Prix Galien

Ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna „Servier dla Serca” otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie Prix Galien w kategorii „Innowacyjna kampania zdrowotna”. Jury doceniło edukacyjną wartość kampanii oraz sukcesywne zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i wynikających z nich zagrożeń, a także badania profilaktyczne i promocję zdrowego stylu życia.

Apteka dla aptekarza czy korporacja bez kontroli?

Analiza Instytutu Staszica na marginesie projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne

Postulowane od lat przez środowisko izb aptekarskich głębokie zmiany na rynku farmaceutycznym przybrały formę konkretnego projektu. Projekt zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne ma usunąć z polskiego rynku sieci apteczne i wprowadzić model zbliżony do obowiązującego na rynku niemieckim. Eksperci wskazują na negatywne skutki forsowanych rozwiązań dla pacjentów – z bardzo możliwą podwyżką cen leków na czele. W ocenie ekspertów Instytutu Staszica należy zwrócić uwagę na inne zagrożenie w wymiarze społecznym – na ogromne wzmocnienie autonomii bardzo i tak dzisiaj silnej korporacji aptekarskiej. Planowane zmiany wzmocnią tę korporację kosztem swobody działalności gospodarczej i prawa własności.

Gardasil 9 firmy MSD otrzymała nagrodę Prix Galien Polska 2016

Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV – Gardasil 9 firmy MSD otrzymała nagrodę Prix Galien Polska 2016 w kategorii innowacyjna szczepionka. Dziewięciowalentna, rekombinowana szczepionka przeciwko HPV ma szerokie spektrum działania i chroni przed onkogennymi typami wirusa, wywołującymi raka szyjki macicy.Prix Galien to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w wielu krajach za przełomowe odkrycia i produkty, mające znaczący wpływ na rozwój medycyny. W Polsce przewodniczącym kapituły konkursu jest prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Palenie tytoniu jest jednym z najczęściej występujących nałogów wśród Polaków. Wynika to przede wszystkim z łatwego dostępu do wyrobów tytoniowych. Palenie tytoniu obarczone jest wysokim ryzykiem zachorowania na raka płuca, przełyku, jamy ustnej, żuchwy, czy innych narządów niezwiązanych bezpośrednio z układem oddechowych, jak: nowotwór nerek czy pęcherza. 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, w którym warto mówić o tym, jak wiele korzyści daje zerwanie z nałogiem.

List otwarty Krajowej Rady Suplementów i Odżywek do Ministra Zdrowia

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek przedstawiła w liście otwartym do Ministra Zdrowia swoje stanowisko dotyczące propozycji wycofania ze sprzedaży aptecznej suplementów diety. KRSiO opowiedziała się za utrzymaniem w aptekach dystrybucji produktów prozdrowotnych.

Porada farmaceutyczna w aptekach sieciowych

Test Polskiego Instytutu Badań Jakości

Profesjonalne doradztwo jest najczęściej wymienianym oczekiwaniem polskich klientów wobec aptek. Czy popularne apteki sieciowe odpowiadają na tę potrzebę? Polski Instytut Badań Jakości postanowił to sprawdzić. Przetestowano placówki 11 dużych sieci aptek pod kątem ich wyglądu, jakości obsługi klienta oraz doradztwa. W październiku 2016 r. audytorzy PIBJA odwiedzili po 10 wylosowanych aptek w każdej z testowanych sieci. W trakcie wizyt wcielali się w rolę osoby, której dokucza kaszel. Osoba ta nie była wcześniej u lekarza i szukała porady farmaceuty. Placówki zostały ocenione za pomocą 25 kryteriów.

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Lek w Polsce

najnowszy numer

Indeks

najnowszy numer

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×