2022-09-09 Aktualności

Szczepionka Novavax Nuvaxovid™ przeciwko COVID-19

Zalecana do rozszerzonego warunkowego dopuszczenia do obrotu w UE

Szczepionka Nuvaxovid™ (NVX-CoV2373) przeciw COVID-19 została zarekomendowana do rozszerzonego warunkowego dopuszczenia do obrotu (CMA) w Unii Europejskiej (UE) jako homologiczna i heterologiczna dawka przypominająca do czynnego uodpornienia w celu zapobiegania chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19) wywołanej przez drugiego koronawirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) dla osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków oparł swoją opinię na wynikach dwóch badań fazy 2 oraz sponsorowanego przez Wielką Brytanię badania COV-BOOST. W ramach badań fazy 2 zdrowym dorosłym uczestnikom podawano pojedynczą dawkę przypominającą Nuvaxovidu po upływie około sześciu miesięcy od pierwotnej serii szczepień dwoma dawkami Nuvaxovidu. Trzecia dawka wywołała zwiększone odpowiedzi immunologiczne porównywalne lub przekraczające poziomy związane z ochroną w badaniach klinicznych fazy 3. W badaniu COV-BOOST, Nuvaxovid wywołał silną odpowiedź przeciwciał, gdy był stosowany jako heterologiczna trzecia dawka przypominająca.

Nuvaxovid został również zatwierdzony w Japonii, Australii i Nowej Zelandii jako dawka przypominająca u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

Copyright © Medyk sp. z o.o