reklama Prenumerata_lek_2023
2023-01-27

Na przebieg grypy, która jest wirusową chorobą zakaźną, wpływa patogen, który ją spowodował. Grypa typu B i C jest stosunkowo łagodna u dorosłych, dużo poważniejszą postać przybiera typ A.

Coroczne szczepienie zaleca się wszystkim osobom  w  wieku od 6. miesiąca życia, u których nie stwierdza  się przeciwwskazań do szczepienia – mówi Tomasz Stefaniak, lek. medycyny ogólnej/rodzinnej Grupy American Heart of Poland. Do  grupy pacjentów,  którym szczególnie  zaleca  się  coroczne szczepienie przeciwko  grypie z uwagi na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i jej  powikłań należą  dzieci  od 6 do 59. miesiąca  życia, osoby w  wieku powyżej 50. roku życia, chorzy ( niezależnie od wieku) na przewlekłe choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, choroby nerek, wątroby, układu    nerwowego, krwiotwórczego i metaboliczne (w tym cukrzycę), osoby z upośledzeniem odporności, kobiety, które są lub będą w ciąży w okresie  epidemicznym oraz  osoby z otyłością olbrzymią.

Ważna  jest też kondycja  naszego organizmu w obronie przed czynnikiem infekcyjnym. Dieta musi być zróżnicowana, należy zapewniać organizmowi odpowiednią ilość witamin i mikroelementów, które  zapewnią prawidłowe funkcjonowanie układu  immunologicznego.

2023-01-25 ARTYKUŁ

Homeostaza to stan równowagi, który utrzymywany jest m.in. dzięki procesom detoksykacji. Za detoksykację organizmu odpowiada przede wszystkim wątroba. Dlatego też rośliny i związki chroniące wątrobę oraz działające przeciwutleniająco stanowią solidne wsparcie naturalnych mechanizmów detoksykacyjnych organizmu. Niestety, coraz częściej, chociażby ze względu na tryb naszego życia, dochodzi do zaburzenia prawidłowej homeostazy. Jednym z powodów są chociażby toksyny i związki szkodliwe, które kumulując się wewnątrz organizmu, doprowadzają do niekorzystnych zmian w jego obrębie.

2023-01-24 ARTYKUŁ

Diklofenak jest lekiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs), wykazującym wysoką skuteczność w terapii bólów kostno-stawowych występujących w wielu chorobach reumatycznych. Działanie leku polega głównie na hamowaniu cyklooksygenaz (COX): w większym stopniu postaci indukowalnej (COX-2), odpowiadającej za syntezę prostaglandyn prozapalnych w miejscu zapalenia, a w mniejszym stopniu konstytutywnej (COX-1), odpowiadającej za produkcję prostaglandyn spełniających funkcje fizjologiczne w przewodzie pokarmowym i w nerkach. Podobnie do innych NSAIDs, diklofenak ma działania niepożądane, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego przed wyborem tego leku i ustaleniem schematu dawkowania konieczna jest znajomość schorzeń współistniejących danego pacjenta. Dawkowanie diklofenaku zwykle wynosi 100–150 mg/dobę leku podawanych w 2–3 dawkach. Dawka maksymalna leku to 150 mg/dobę. W przypadku postaci o przedłużonym działaniu stosuje się najczęściej 100 mg/dobę, w razie konieczności można dołączyć dawkę 25 lub 50 mg leku.

2023-01-23 ARTYKUŁ
Kaszel jest reakcją obronną powstającą na skutek podrażnienia zakończeń nerwowych w błonie śluzowej dróg oddechowych. Nieproduktywny, suchy kaszel jest często charakterystyczny dla aktualnie toczących się oraz dla już przebytych infekcji wirusowych dróg oddechowych. Może się utrzymywać do kilku tygodni od przechorowania (kaszel ostry: < 3 tygodni, podostry: 3–8 tygodni). Długo utrzymujący się kaszel jest męczący. Może powodować duży dyskomfort, np. trudności z zasypianiem oraz wybudzanie się ze snu.
2023-01-20 ARTYKUŁ
Kannabinoidy są metabolitami wtórnymi charakterystycznymi dla różnych odmian Cannabis sativa L. Zarówno fitokannabinoidy, jak i syntetyczne kannabinoidy posiadają udowodnione naukowo działanie farmakologiczne i stosowane są w lecznictwie. W Polsce dopuszczono do obrotu kilka rodzajów marihuany medycznej, która stanowi surowiec farmaceutyczny oraz jeden lek zawierający kannabinoidy – Sativex. Najnowsze badania naukowe dowodzą celowości stosowania kannabinoidów w bólu neuropatycznym oraz w łagodzeniu dolegliwości takich jak: napady drgawkowe, nadmierne napięcie mięśni, nudności i wymioty, bezsenność, koszmary senne, towarzyszącym wielu chorobom. Aktualnie obowiązującym przepisem prawnym regulującym uprawę, przetwarzanie i obrót konopiami wraz z wyrobami z konopi w Polsce jest Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
2023-01-18

Od 9 czerwca 2021 r. można wykonywać szczepienia ochronne przeciw COVID-19 w aptece, a od 11 stycznia 2022 r. szczepienia przeciw grypie. Jaki miało to wpływ na poziom szczepień w Polsce?

dr n. farm. Piotr Merks: Farmaceuci polscy wykonali 2 mln szczepień przeciw COVID-19. Należy podkreślić, że przyczyniło się to w krótkim czasie do wzrostu poziomu wyszczepialności.

Odpowiadając na to pytanie, posłużę się prezentacją podsumowującą całość szczepień w aptekach, którą przygotowałem dla Ministerstwa Zdrowia Chorwacji. Bardzo dobrze, że decydenci rozszerzyli możliwość wykonywania szczepień także przez inne grupy zawodowe. Apteki szybko dostosowały się do wytycznych dotyczących szczepień pacjentów. Obecnie większość aptek ma pokoje konsultacyjne, odpowiednio wyposażone, z klimatyzacją.

2023-01-17

List otwarty przedstawicieli sektora farmaceutycznego

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie powstrzyma kryzysu lekowego
Osiem organizacji branżowych zrzeszających podmioty branży farmaceutycznej skierowało do Premiera RP i parlamentarzystów list otwarty dotyczący projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Organizacje apelują o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków, a tym samym takie przebudowanie projektu ustawy, które będzie zapobiegać przyczynom braków leków, a nie tylko doraźnie uzupełniać ich braki. W tym celu sygnatariusze listu zaproponowali wspólne warsztaty ekspertów resortu zdrowia z przedstawicielami sektora i pacjentów.
2023-01-17

Firma MSD Polska została wyróżniona nagrodą „Wektor 2022”, przyznawaną przez Pracodawców RP liderom innowacji, którzy zmieniają oblicze polskiej gospodarki i sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Kapituła konkursu doceniła niezwykle istotne osiągnięcia badawczo-rozwojowe firmy oraz przyczynianie się do opracowywania nowoczesnych terapii. MSD działa na polskim rynku już od ponad 30 lat. Jest jednym z trzech największych podmiotów prowadzących badania kliniczne w Polsce.

2023-01-13

Problem niedożywienia nie dotyczy wyłącznie osób, które cierpią na niedowagę. Zagrożone nim mogą być także osoby o prawidłowej masie ciała, a nawet te, których BMI (wskaźnik masy ciała) wykracza znacznie ponad normę. W przypadku takich osób zdrowotne konsekwencje niedożywienia są równie poważne, a w przypadku dzieci mogą rzutować na stan zdrowia nawet w dorosłym życiu.O leczeniu żywieniowym Polacy wiedzą wciąż niewiele.

Niedożywienie to stan chorobowy wynikający ze zbyt niskiej podaży lub złego wchłaniania składników energetycznych i odżywczych prowadzący do zmian w składzie ciała, obniżenia funkcji poznawczych i fizycznych. Według tej definicji wysoka masa ciała nie wyklucza ryzyka wystąpienia problemu niedożywienia. Osoby z wysokim BMI, które w sposób niezamierzony utraciły powyżej 5% wyjściowej masy ciała w ciągu 3 miesięcy lub powyżej 10% w nieokreślonym czasie, zaliczane są do grupy osób z ryzykiem niedożywienia.

 

2023-01-10

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczą m.in. reklam suplementów diety. Nie będą mogli w nich występować prawdziwi i fikcyjni przedstawiciele zawodów medycznych, zakazane będzie także wykorzystywanie przedmiotów kojarzonych z zawodem lekarza. Polacy bardzo chętnie korzystają z suplementów, a pandemia przyczyniła się do wzrostu ich spożycia. Tymczasem nieodpowiednie stosowanie suplementów może przynieść szkody dla zdrowia, szczególnie w przypadku niekontrolowanego samoleczenia pacjentów, a także spożywania ich w połączeniu z lekami przepisanymi przez lekarza.

2023-01-05
Rak piersi dotyczy najczęściej kobiet powyżej 50. r.ż. Istnieje jednak niemała grupa młodszych chorych w wieku rozrodczym. W trakcie stosowania trwającej 5-10 lat hormonoterapii (HT) zajście w ciążę nie jest możliwe i często konieczna jest modyfikacja planów prokreacyjnych. Potencjalne ryzyko utraty płodności i zajścia w ciążę uważa się za jedno z najistotniejszych powikłań leczenia raka piersi. Badanie kliniczne POSITIVE miało ocenić, czy u kobiet leczonych z powodu raka piersi, chcących zajść w ciążę, bezpieczne jest zastosowanie przerwy w uzupełniającej hormonoterapii.
2023-01-04

Od początku grudnia 2022 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny co 2 tygodnie przygotowuje zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności i przekazuje je do samorządów aptekarskiego i lekarskiego. Izby mają za zadanie dystrybuować je dalej do farmaceutów i lekarzy. Działanie jest wyjściem naprzeciw problemom z dostępem do niektórych produktów leczniczych i ma na celu wymianę informacji pomiędzy nadzorcą rynku, aptekarzami i lekarzami tak, by pacjent miał zapewniony dostęp do wiarygodnej informacji. Świadomy problemów z dostępnością danego produktu lekarz może zaordynować alternatywną terapię, a świadomy farmaceuta – poinformować o możliwości zastosowania odpowiednika lub zamiennika, a wcześniej zaopatrzyć się w nie.

2023-01-03

Fundacja „Z sercem do Pacjenta” American Heart of Poland to organizacja powołana z myślą o edukacji prozdrowotnej pacjentów, szczególnie w zakresie chorób cywilizacyjnych. Jedną z najważniejszych inicjatyw Fundacji są Kluby Pacjenta – czyli cykliczne, bezpłatne spotkania w ponad 20 ośrodkach w całej Polsce, które obejmują wykłady specjalistów z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem oraz szereg bezpłatnych badań profilaktycznych dla uczestników. W 2023 r. Grupa American Heart of Poland planuje organizację ponad 50 takich spotkań.

2023-01-02
Przewlekła czkawka występuje u ok. 15-40% chorych na nowotwory. Powoduje ją podrażnienie nerwu przepony. Do takiego podrażnienia może dojść na skutek chemioterapii lub w związku z umiejscowieniem zmian nowotworowych. Chorzy oceniają ją jako uciążliwy objaw, często gorszy niż nudności czy wymioty. Przewlekła czkawka nie tylko obniża jakość życia chorych na nowotwory, ale również powoduje problemy ze snem, nadmierne zmęczenie, trudności w spożywaniu posiłków, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc.
2022-12-29

Witamina D to bardzo ważna substancja dla naszego zdrowia, która odpowiada m.in. za regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej. Jej niedobór może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia m.in. osteoporozy, depresji, choroby Hashimoto, problemów immunologicznych, a nawet stwardnienia rozsianego. W naszym organizmie witamina D jest syntetyzowana pod wpływem promieni słonecznych. Dlatego też w okresach mniejszego nasłonecznienia należy zwrócić szczególną uwagę na jej suplementację.

Jakie są wytyczne w tym zakresie, na co zwrócić uwagę wybierając suplementy i jak sprawdzić nasz poziom witaminy D –  wyjaśnia Artur Gabrysiak, specjalista ds. medycyny laboratoryjnej Grupy American Heart of Poland.

Copyright © Medyk sp. z o.o