"Lek w Polsce" warto - wiedzieć - więcej

„Lek w Polsce” – pismo specjalistyczne dla farmaceutów i lekarzy, które jest wydawane nieprzerwanie od 1991 roku i w rankingach pism specjalistycznych kierowanych do sektora farmacji i medycyny od lat zajmuje czołową pozycję. Pismo jest umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nr 201613, komunikat Ministra z dnia 17 lipca 2023r.

Znajdą w nim Państwo artykuły z szeroko pojętego zakresu farmakoterapii, nowoczesnych metod leczenia i opieki farmaceutycznej. Rada naukowa składa się z wybitnych autorytetów. Czasopismo posiada punktację IC oraz jest indeksowane w bazach GBL, PBN. Objęte jest patronatami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Komitetu Zielarskiego. Czasopismo kolportowane jest drogą płatnej prenumeraty redakcyjnej oraz wysyłane na zjazdy naukowe, konferencje, kongresy i warsztaty szkoleniowe.


Odbiorcy

Czasopismo skierowane jest do:

 • Farmaceutów
 • Lekarzy
 • Środowisk naukowych
 • Samorządów aptekarskich i lekarskich

Punktacja naukowa, edukacyjna oraz indeksacja

 • MEiN - wykaz czasopism naukowych 20 pkt. naukowych MEiN.
 • Index Copernicus – 60.47 pkt.
 • PBN - Polskia Bibliografia Naukowa.
 • GBL - Główna Biblioteka Lekarska.
 • Prenumerata – 5 pkt. edukacyjnych MEiN.
 • MEiN wydanie monografii naukowej - 80 pkt. naukowych MEiN.
 • Wybrane artykuły naukowe publikujemy w formacie Open Access CC BY-NC z numerem DOI.

Informacje

 • Format B5
 • Nakład do 12 000 egzemplarzy
 • Wersja papierowa ISSN 1231-028X
 • Wersja cyfrowa E-ISSN 2353-8597
 • Strona internetowa www.lekwpolsce.pl
 • Twitter: @lekwpolsce.pl
 • Facebook: @lekwpolsce

Redakcja

Tel: +48 22 666 43 32 | +48 22 664 04 51 | infolinia:801 554 542 | M. 502 365 913

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31

Wydawca Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
01-360 Człuchowska 66 | NIP 5260204920 | REGON 006218770 | www.medyk.com.pl | kom. 502 239 916


Copyright © Medyk sp. z o.o