"Lek w Polsce"
ukazuje się od 1991 roku

„Lek w Polsce” – pismo specjalistyczne dla farmaceutów i lekarzy w rankingach pism specjalistycznych kierowanych do sektora farmacji i medycyny od lat zajmuje czołową pozycję.

Zawartość

Znajdą w nim Państwo artykuły z szeroko pojętego zakresu farmakoterapii, nowoczesnych metod leczenia i opieki farmaceutycznej. Rada naukowa składa się z wybitnych autorytetów. Czasopismo posiada punktację IC oraz jest indeksowane w bazach GBL, PBN. Objęte jest patronatami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Komitetu Zielarskiego. Czasopismo kolportowane jest drogą płatnej prenumeraty redakcyjnej oraz wysyłane na zjazdy naukowe, konferencje, kongresy i warsztaty szkoleniowe.

Odbiorcy

Czasopismo skierowane jest do:

 • Farmaceutów
 • Lekarzy
 • Środowisk naukowych
 • Samorządów aptekarskich i lekarskich
 • Specjalistów promocji zdrowia
Punktacja, indeksacja

 • Index Copernicus – 60.10 pkt. | GICID:71.0000.1500.2177
 • PBN - Polskia Bibliografia Naukowa.
 • GBL - Główna Biblioteka Lekarska.
 • MEiN wydanie monografii naukowej - 80 pkt. naukowych MEiN.
 • Wybrane artykuły naukowe publikujemy w Open Access CC BY-NC z nr DOI.

Informacje

 • Wersja papierowa ISSN 1231-028X
 • Wersja cyfrowa E-ISSN 2353-8597
 • Strona internetowa www.lekwpolsce.pl
 • Twitter: @lekwpolsce.pl
 • Facebook: @lekwpolsce

Redakcja

Tel: +48 22 666 43 32 | +48 22 664 04 51
infolinia:801 554 542 | M. 502 365 913

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31

Wydawca

Medyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

01-360 Warszawa ul. Człuchowska 66
NIP 5260204920 | REGON 006218770
www.medyk.com.pl | Tel. 22 666 43 32 22 664 04 51 | M. 502 239 916

Copyright © Medyk sp. z o.o