• Przyjmujemy reklamy do publikacji przygotowane w postaci elektronicznej, przesłane drogą e-mail.
 • Materiały mogą być skompresowane w programach ARJ, ZIP, RAR.

Reklama tradycyjna

 • Wszelkie teksty należy zamienić na krzywe.
 • Materiały nie mogą zawierać żadnych dodatkowych kolorów pantone, gdyż zostaną automatycznie zamienione na CMYK
 • Preferowany format pliku reklamy:
  1. PDF (kompozytowy)
  2. EPS (fonty zmienione na krzywe)
  3. TIFF (CMYK 300 DPI)
 • W reklamach na spad elementy graficzne i tekst powinny być oddalone od linii cięcia o co najmniej 5 mm.
 • Dotyczy to również krawędzi wzdłuż grzbietu w reklamach zamieszczanych na okładkach.
 • Opis materiału powinien zawierać tytuł czasopisma, preferowaną datę emisji i wszelkie dodatkowe informacje o sposobie zamieszczenia reklamy.
 • Tylko tak opisane i przygotowane materiały będą podstawą do ewentualnych reklamacji.
 • Reklama wydrukowana może różnić się kolorystycznie od dołączonej próby o +/- 5%.
 • Reklamacje odwzorowania kolorów będą uwzględniane tylko na podstawie przesłanego: Cromalin, Proof, Matchprint.

Reklama internetowa

 • Plik z materiałem reklamowym nie powinien przekarczać 150 KB.
 • Wraz z plikiem powinien zostać dostarczony docelowy adres URL.
 • Adres docelowy URL nie może być zapisany w pliku (w pliku flash) – powinien być dostarczony osobno.
 • Preferowany format pliku z reklamą:
  1. PNG
  2. JPG
  3. SWG
 • Nie wspieramy technologii Flash *.swf, (przeglądarki domyślnie blokują treści stworzone w tej technologii).
 • Opis pliku z reklamą powinien zawierać adres strony, datę oraz okres emisji, miejsce emisji i opcjonalnie odnośnik - adres URL.

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Redakcja: 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Tel. 22 666 43 32 ; 22 664 04 51 ; 801 554 542Copyright © Medyk sp. z o.o