REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO LekwPolsce

(Niniejszy regulamin określa właściciela, cele, redakcję, administratora, a także prawa i obowiązki Użytkowników, zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania ze strony internetowej LekwPolsce.pl zwanej dalej Portalem LEK)

1. Definicje

 • Prenumerata – subskrypcja płatna lub bezpłatna wybranego czasopisma na określony okres.

 • Portal – strona internetowa https://www.LekwPolsce.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.

 • Redakcja – zespół osób zarządzający treścią czasopisma i portalu.

 • Rada Naukowa – zespół osób opiniujący treści i zawartość czasopisma i portalu.

 • Prenumerator – osoba fizyczna, prawna, jednostka edukacyjna, która zamówiła prenumeratę czasopisma.

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w portalu.

 • Znak © – Copyright oznacza zastrzeżenie wszelkich praw autorskich.

 • Umieszczenie znaków C P przy artykule oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania po uiszczeniu opłaty licencyjnej.

 • Umieszczenie znaków CC BY-NC-ND 4.0 przy artykule umożliwia ponownemu użytkownikowi kopiowanie i rozpowszechnianie materiału wyłącznie w niedostosowanej formie, wyłącznie do celów niekomercyjnych i tylko pod warunkiem podania autorstwa twórcy.

 • Wydawca – Medyk Sp. z o. o. NIP 5260204920, REGON 006218770, z siedziba w Warszawie ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa.

 • Adres redakcja – 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31.

2. Ogólne informacje

 • Celem czasopisma i portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego oraz aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych.

 • Czasopismo i portal przeznaczony jest dla specjalistów: lekarzy, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pracowników służy zdrowia, pracowników naukowych oraz firm farmaceutycznych oraz hurtowni, studentów uniwersytetów medycznych i szkół medycznych.

 • Wydawca i administrator danych osobowych portalu zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych prenumeratorów i użytkowników.

 • Wydawca portalu zastrzega sobie prawo ograniczenia niektórych treści i reklam wyłącznie dla określonych grup zawodowych i aktywnych prenumeratorów czasopism wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.

 • Zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.

 • Publikowane na stronach portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Wydawca nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w portalu.

 • Wydawca zastrzega, iż czasopismo „Lek w Polsce” oraz strona internetowa – lekwpolsce.pl ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.

 • Informacje zawarte w czasopiśmie i na stronie internetowej podlegają konsultacji merytorycznej. Jednak zarówno redakcja, autorzy, konsultanci, jak i Wydawca oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w czasopiśmie „Lek w Polsce” i na stronie internetowej LekwPolsce.pl .

 • Wydawca dokłada wszelkich starań, aby portal lekwpolsce.pl był wolny od złośliwego oprogramowania, a treści i narzędzia na stronie internetowej były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo.

 • Wydawca i administrator danych osobowych nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów. Otrzymując dostęp do niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

 • Wszelkie treści zamieszczone w czasopiśmie "Lek w Polsce" oraz w portalu lekwpolsce.pl podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.

 • Rejestracja Użytkownika na stronie lekwpolsce.pl wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na zapisanie podanych danych do bazy w celach realizacji usługi oraz procesu rejestracji.

 • Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) administratorem danych osobowych jest Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 66 NIP 5260204920, Regon 006218770. Użytkownik ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych.

3. Zasady korzystania z portalu „LekwPolsce.pl”

 • Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.

 • Zarejestrowanym użytkownikiem portalu może być wyłącznie osoba fizyczna.

 • Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji i funkcji portalu.

 • Użytkownik będący prenumeratorem czasopisma "Lek w Polsce" uzyskuje dostep w portalu do aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma.

 • Odblokowanie wszytkich funkcji portalu wymaga podania przez użytkownika grupy zawodowej lub zatwierdzenia oświadczenia że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze lub podania nr PWZ.

 • Login i hasło do portalu powinny być chronione przed dostępem osób trzecich.

 • Użytkownik portalu nie może kopiować, pobierać i drukować części/fragmentów artykułów w celach komercyjnych.

 • Użytkownik portalu nie może przekazywać osobom trzecim udostępnionych wersji cyfrowych czasopisma.

 • Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną techniką pobranych plików bez zgody Wydawcy w celach komercyjnych jest zabronione.

 • Użytkownik rejestrując się, wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 • Prenumeratorom oraz użytkownikom portalu przysługuje prawo aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych, można tego dokonać, modyfikując swoją kartę rejestracyjną lub wysyłając zgłoszenie listownie (listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną) na adres Wydawcy.

4. Rejestracja konta w portalu

 • Rejestracji konta użytkownika dokonuje osoba fizyczna poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie lekwpolsce.pl

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po rejestracji.

 • W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z portalu.

 • W ramach rejestracji Użytkownik podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, dodatkowo wybiera grupę zawodową i podaje nr PWZ oraz nr swojego telefonu, nr prenumeratora czasopism wydawnictwa Medyk oraz adres do korespondencji.

 • W celu aktywacji konta użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail klikając w link aktywacyjny przesłany na podany podczas rejstracji adres e-mail.

 • Rejestracja Konta na jednej ze stron wydawcy www.lekwpolsce.pl lub gabinetprywatny.pl oznacza równocześną rejestrację umożliwiającą dostęp do obu portali.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym użytkownika poprzez sprawdzenie w bazach Naczelnej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

 • Wprowadzone dane powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany.

 • Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 • W chwili umożliwienia Użytkownikowi dostępu do konta, pomiędzy wydawcą a użytkownikiem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca konta.

 • Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła do konta osobom trzecim ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje na portalu.

 • Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej – Polityka prywatności www.medyk.com.pl.

5. Prawa wydawcy portalu

 • Wydawca, redakcja portalu i czasopisma zastrzegają sobie prawo do: zmiany niniejszego regulaminu, edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści albo zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub działań nieujętych w regulaminie, lecz naruszających jego ducha, usunięcia użytkownika z bazy danych w przypadku, gdy konto dostępowe do portalu nie jest wykorzystywane przez co najmniej 48 miesięce lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

6. Ochrona prywatności i danych osobowych

7. Regulamin korzystania z publikacji i serwisów prasowych

 • "Gabinet Prywatny" oraz "Lek w Polsce" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Wydawcy.

 • Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów strony internetowej lekwpolsce bez pisemnej zgody Wydawcy.

 • Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach strony internetowej LekwPolsce.pl bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy.

 • Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci „LekwPolsce.pl” bądź "https://LekwPolsce.pl". Jeśli materiał publikowany jest w Internecie, należy również umieścić link do portalu LekwPolsce.pl

 • Redakcja, publikując jakiekolwiek materiały w czasopiśmie lub w portalu na podstawie informacji zamieszczanych w innych źródłach, zawsze podaje źródło informacji.

 • Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja portalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja czasopisma lub portal powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

 • Regulamin korzystania z publikacji i serwisów prasowych wydawnictwa Medyk Sp.z o.o.

8. Znaki towarowe i handlowe

 • Wszelkie nazwy handlowe, logotypy oraz inne zastrzeżone znaki graficzne pojawiające się w materiałach udostępnianych przez portal LekwPolsce.pl lub zamieszczone w czasopiśmie „Lek w Polsce” zostały użyte za zgodą właściciela lub wyłącznie w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego.

9. Ustalenia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Farmaceutycznego.

 • Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane indywidualnie.

 • Każdy zarejestrowany użytkownik portalu LekwPolsce.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 • Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z portalem lekwpolsce.pl należy zgłaszać na adres e-mail bok@lekwpolsce.pl lub dzwoniąc na nr tel. +48 22 666 43 32 lub infolinię 801-55-45-42.

 • Administratorem portalu jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres redakcji: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31, NIP 526-020-49-20, tel 22 666 43 32.

Copyright © Medyk sp. z o.o