reklama Prenumerata_lek_2023
2023-01-25 ARTYKUŁ

Homeostaza to stan równowagi, który utrzymywany jest m.in. dzięki procesom detoksykacji. Za detoksykację organizmu odpowiada przede wszystkim wątroba. Dlatego też rośliny i związki chroniące wątrobę oraz działające przeciwutleniająco stanowią solidne wsparcie naturalnych mechanizmów detoksykacyjnych organizmu. Niestety, coraz częściej, chociażby ze względu na tryb naszego życia, dochodzi do zaburzenia prawidłowej homeostazy. Jednym z powodów są chociażby toksyny i związki szkodliwe, które kumulując się wewnątrz organizmu, doprowadzają do niekorzystnych zmian w jego obrębie.

2023-01-24 ARTYKUŁ

Diklofenak jest lekiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs), wykazującym wysoką skuteczność w terapii bólów kostno-stawowych występujących w wielu chorobach reumatycznych. Działanie leku polega głównie na hamowaniu cyklooksygenaz (COX): w większym stopniu postaci indukowalnej (COX-2), odpowiadającej za syntezę prostaglandyn prozapalnych w miejscu zapalenia, a w mniejszym stopniu konstytutywnej (COX-1), odpowiadającej za produkcję prostaglandyn spełniających funkcje fizjologiczne w przewodzie pokarmowym i w nerkach. Podobnie do innych NSAIDs, diklofenak ma działania niepożądane, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego przed wyborem tego leku i ustaleniem schematu dawkowania konieczna jest znajomość schorzeń współistniejących danego pacjenta. Dawkowanie diklofenaku zwykle wynosi 100–150 mg/dobę leku podawanych w 2–3 dawkach. Dawka maksymalna leku to 150 mg/dobę. W przypadku postaci o przedłużonym działaniu stosuje się najczęściej 100 mg/dobę, w razie konieczności można dołączyć dawkę 25 lub 50 mg leku.

2023-01-23 ARTYKUŁ
Kaszel jest reakcją obronną powstającą na skutek podrażnienia zakończeń nerwowych w błonie śluzowej dróg oddechowych. Nieproduktywny, suchy kaszel jest często charakterystyczny dla aktualnie toczących się oraz dla już przebytych infekcji wirusowych dróg oddechowych. Może się utrzymywać do kilku tygodni od przechorowania (kaszel ostry: < 3 tygodni, podostry: 3–8 tygodni). Długo utrzymujący się kaszel jest męczący. Może powodować duży dyskomfort, np. trudności z zasypianiem oraz wybudzanie się ze snu.
2023-01-20 ARTYKUŁ
Kannabinoidy są metabolitami wtórnymi charakterystycznymi dla różnych odmian Cannabis sativa L. Zarówno fitokannabinoidy, jak i syntetyczne kannabinoidy posiadają udowodnione naukowo działanie farmakologiczne i stosowane są w lecznictwie. W Polsce dopuszczono do obrotu kilka rodzajów marihuany medycznej, która stanowi surowiec farmaceutyczny oraz jeden lek zawierający kannabinoidy – Sativex. Najnowsze badania naukowe dowodzą celowości stosowania kannabinoidów w bólu neuropatycznym oraz w łagodzeniu dolegliwości takich jak: napady drgawkowe, nadmierne napięcie mięśni, nudności i wymioty, bezsenność, koszmary senne, towarzyszącym wielu chorobom. Aktualnie obowiązującym przepisem prawnym regulującym uprawę, przetwarzanie i obrót konopiami wraz z wyrobami z konopi w Polsce jest Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
2022-12-16 ARTYKUŁ
Żelazo jest jednym z ważniejszych składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególnie istotna jest jego rola w procesie tworzenia hemoglobiny i funkcjonowaniu układu krążenia. Podczas intensywnego wzrostu u dzieci następuje wzrost zapotrzebowania na żelazo dostarczane w diecie. Postać, w jakiej jest spożywane żelazo, ma duże znaczenie dla przyswajalności. Żelazo hemowe pochodzące z produktów odzwierzęcych charakteryzuje się lepszą przyswajalnością. W przypadku problemów z dostarczaniem odpowiedniej ilości dobrze przyswajalnego żelaza można rozważyć jego suplementację.
2022-12-14 ARTYKUŁ
Przewlekła niewydolność żylna jest przyczyną obniżonej jakości życia i zwiększonych kosztów dla systemów opieki zdrowotnej. Dotyczy ona coraz większej grupy osób w związku ze starzeniem się społeczeństwa, a także z coraz częstszym występowaniem otyłości. Lekami stosowanymi w leczeniu tego schorzenia są tzw. preparaty wenoaktywne, zawierające m.in. zmikronizowaną diosminę, pojedynczo lub z innymi flawonoidami.
2022-12-13 ARTYKUŁ
Witamina C jest od lat przedmiotem dyskusji i kontrowersji spowodowanych brakiem wiedzy dotyczącej mechanizmów jej działania. W rezultacie wszelkie wskazaniaodnoszące się do suplementacji witaminą C spotykały się z dużą dozą nieufności. W przedstawionym opracowaniu pokazano aktualny stan wiedzy dotyczący metabolicznej roli witaminy C oraz mechanizmy odpowiedzialne za jej homeostazę na poziomie organizmu i komórki. W oparciu o tę wiedzę zaproponowano model opisujący homeostazę witaminy C, pozwalający na wyciągnięcie praktycznych wniosków dotyczących jej suplementacji.
 
2022-12-12 ARTYKUŁ

Postępowanie w hiperglikemii w cukrzycy typu 2

Najnowszy raport konsensusu American Diabetes Association (ADA) i European Association for the Study of Diabetes (EASD), 2022 – podkreślenie znaczenia edukacji, diety i stylu życia
W artykule przedstawiono wybrane nowości w podejściu do leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2, które zaprezentowano w dokumencie „Postępowanie w hiperglikemii w cukrzycy typu 2, 2022. Raport konsensusu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD).” Omówiono następujące zalecenia dotyczące niefarmakologicznego leczenia cukrzycy typu 2: edukacja, redukcja masy ciała jako główny cel, leczenie żywieniowe, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość i jakość snu.
2022-12-02 ARTYKUŁ

Leczenie bólu za pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Porównanie skuteczności, bezpieczeństwa i interakcji diklofenaku i innych NLPZ
Dolegliwości bólowe są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza rodzinnego, z czego około 1/3 z nich dotyczy bólu kostno-stawowego lub mięśniowego. Najczęściej stosowanymi lekami przeciwbólowymi są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki te mogą powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego, a wybrane, np. rofekoksyb, zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego, dlatego NLPZ powinny być dobrane odpowiednio do danego pacjenta i stosowane rozważnie.
2022-12-01 ARTYKUŁ
Częstość występowania cukrzycy typu 2 nadal rośnie w alarmującym tempie na całym świecie, a jeszcze więcej osób cierpi na stan przedcukrzycowy. Cukrzycę typu 2 można leczyć wieloma różnymi metodami, od zmiany stylu życia i aktywność fizyczną po środki farmakologiczne i preparaty wspomagające leczenie tej choroby. Zmiany stylu życia są zalecane dla wszystkich pacjentów z cukrzycą typu 2. Istnieje wiele leków przeciwcukrzycowych, o różnych mechanizmach działania. W aptekach dostępne są preparaty ziołowe, które są stosowane jako wspomagające leczenie tej choroby.
2022-11-28 ARTYKUŁ
Bardzo dobrą opcją terapeutyczną w terapii hipercholesterolemii jest zastosowanie preparatów złożonych. Zawierają one w jednej tabletce inhibitor reduktazy HMG-CoA, np. atorwastatynę oraz lek wybiórczo hamujący wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych z jelit – ezetymib. Takie leczenie może być wdrożone u osób dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią, hipercholesterolemią rodzinną lub mieszaną hiperlipidemią, gdy schorzenia te są kontrolowane za pomocą atorwastatyny i ezetymibu w postaci odrębnych preparatów, w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym.
2022-11-25 ARTYKUŁ
Zanim nasz mózg zacznie się starzeć, najpierw dojrzewa. Proces dojrzewania zachodzi już w życiu płodowym. Natomiast starzenie się rozłożone jest w czasie. Na ten proces mają wpływ między innymi styl życia, dieta, aktywność fizyczna i umysłowa. Najważniejsze jest, aby nieustannie stymulować swój mózg, ponieważ osoby aktywne mają mniejsze szanse na zachorowanie na chorobę Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroby neurodegeneracyjne lub patologię niedokrwienną mózgu.
2022-11-24 ARTYKUŁ
Magnez jest dwuwartościowym pierwiastkiem chemicznym bardzo szeroko rozpowszechnionym na ziemi. W organizmie człowieka magnez jest jednym z najważniejszych makroelementów i kofaktorem > 300 enzymów. Mimo dużego rozpowszechnienia magnezu w środowisku oraz jego występowania w wielu pokarmach, może dochodzić do niedoborów tego pierwiastka. Szczególnie dotyczy to osób spożywających produkty ubogie w magnez, ludzi bardzo aktywnych fizycznie, a także pacjentów poddawanych terapii diuretykami. W przypadku łagodnych niedoborów magnezu dobrą opcją terapeutyczną jest stosowanie organicznych związków magnezu podawanych doustnie. W wielu badaniach wykazano, że są one lepiej wchłanialne niż nieorganiczne sole magnezu.
2022-11-04 ARTYKUŁ

Grypą możemy zarazić się bezpośrednio poprzez kontakt z osobą chorą, ponieważ wirusy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową. Do zarażenia może dojść również poprzez dotykanie przedmiotów, których używały osoby chore. Ból głowy, wysoka temperatura, zmęczenie, kaszel, bóle mięśni i stawów to najczęściej towarzyszące grypie objawy. Niestety, wirusy grypy mogą także powodować zapalenie mięśnia sercowego, co może być bardzo groźne, o czym mówi dr hab. n. med. Adam Janas, kardiolog, Grupa American Heart of Poland.

 

2022-10-20 ARTYKUŁ
Ostry stan zapalny gardła i migdałków zwykle objawia się silnym bólem gardła. Pacjenci coraz częściej szukają i wybierają substancje pochodzenia naturalnego. Wykazują one działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, a dodatkowo wpływają immunomodulująco na organizm.

Copyright © Medyk sp. z o.o