2022-01-25 ARTYKUŁ

Do tej pory zidentyfikowano wiele czynników mających negatywny wpływ na przebieg COVID-19 oraz zwiększających śmiertelność w tej grupie pacjentów. Istnieją sposoby zmniejszające ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji, z których najskuteczniejszym jest przyjęcie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Są także związki, które wykazują potencjalne właściwości przeciwwirusowe – opisuje się ponad 450 różnych naturalnych substancji i ziół.

reklama ...
2022-01-24 ARTYKUŁ

Wyciągi z dziurawca zwyczajnego są stosowane w leczeniu wielu schorzeń,  w tym w zaburzeniach depresyjnych. Badania potwierdzają terapeutyczne korzyści stosowania dziurawca w leczeniu łagodnej oraz umiarkowanej postaci depresji. Badania pokazują, że dziurawiec może być tak samo skuteczny jak syntetyczne leki przeciwdepresyjne, przy czym wykazuje mniej  działań niepożądanych.

2022-01-21 ARTYKUŁ

Zapalenie błony śluzowej nosa jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza, a alergiczny nieżyt nosa (AR) dotyka 10–30% populacji. Patomechanizm AR obejmuje nadmiernie nasiloną reakcję zapalną na alergen, np. pyłek rośliny, która skutkuje naciekaniem błony śluzowej m.in. nosa przez eozynofile, bazofile, a komórki te przyczyniają się do jeszcze bardziej nasilonej reakcji alergicznej. Dlatego działanie przeciwzapalne i immunomodulujące jest głównym elementem zapobiegania i leczenia AR.

2022-01-19 ARTYKUŁ
Od stycznia 2020 r. w światowych laboratoriach na etapie przedklinicznym przeprowadzono badania ponad 200 kandydatów na szczepionki anty-Covid-19, z których ok. 70 doszło do etapu badań klinicznych. W Unii Europejskiej dopuszczone zostały szczepionki mRNA kodujące białko kolca S (spike) wirusa: BNT162b2 (Pfizer/ BioNTech), mRNA1237 (Moderna). Dopuszczona jest również szczepionka ChAdOx1 (Oxford-AstraZeneca) oraz jednodawkowa szczepionka Ad26 Janssen (Johnson & Johnson), w których wektorem jest adenowirus.
2022-01-19 ARTYKUŁ

Astaksantyna, 3,3’-dihydroksy-β-karoten-4,4’-dion, o sumarycznym wzorze C40H52O4, jest czerwonym barwnikiem z grupy karotenoidów. Wyizolowano ją z homarów w 1938 r. Obecnie syntetycznej astaksantyny używa się jako barwnika, głównie w paszach dla ryb celem zabarwienia mięsa łososi i pstrągów hodowanych w akwakulturach. Silne właściwości antyoksydacyjne sugerują zastosowanie jej w prewencji i wspomaganiu leczenia chorób o etiologii wolnorodnikowej, takich jak choroby neurodegeneracyjne, miażdżyca, choroby oczu, nowotwory.

reklama ...
2021-12-27 ARTYKUŁ

Witamina D to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, która naturalnie występuje w niektórych produktach spożywczych. Ma właściwości zarówno hormonu, jak i witaminy i jest niezbędna do utrzymania homeostazy minerałów i prawidłowego tworzenia kości. Witamina D jest dostępna w dwóch formach: ergokalcyferolu (witamina D2) i cholekalcyferolu (witamina D3). Cholekalcyferol jest naturalnie występującą formą witaminy D, która jest syntetyzowana w skórze z cholesterolu endogennego lub pokarmowego pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne.

2021-12-22 ARTYKUŁ

Produkty pochodzenia pszczelego, takie jak propolis czy miód, mają bogatą tradycję stosowania w leczeniu i profilaktyce schorzeń infekcyjnych dróg oddechowych. Badania naukowe przełomu XX i XXI w. dostarczają dowodów, że zastosowanie tych surowców jest dobrą i bezpieczną opcją terapeutyczną. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby implementować te surowce naturalne do standardowo stosowanych procedur medycznych.

2021-11-23 ARTYKUŁ

Kaszel to naturalny odruch bezwarunkowy, wywołany przez podrażnienie receptorów kaszlowych, które znajdują się w krtani, tchawicy, oskrzelach, a także opłucnej. Kaszel jest elementem systemu obronnego organizmu. Umożliwia pozbycie się zalegających w drogach oddechowych zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów chorobotwórczych. Wyróżnia się dwa rodzaje kaszlu – kaszel suchy oraz kaszel mokry.

2021-11-18 ARTYKUŁ

Lipoedema (obrzęk tłuszczowy) charakteryzuje się kumulacją tkanki tłuszczowej głównie w kończynach dolnych. Osoba cierpiąca na lipoedemę skarży się na nadwrażliwość na dotyk, ból oraz skłonność do zasinień w dotkniętych obszarach. Zaburzenie to dotyka głównie kobiet i wpływa negatywnie na jakość ich życia. W terapii obrzęku tłuszczowego stosuje się fizykalną terapię przeciwobrzękową oraz w uzasadnionych przypadkach interwencje chirurgiczne. Mają one na celu zmniejszenie objawów i poprawę jakości życia pacjentów.

2021-11-17 ARTYKUŁ

Zaparcia to powszechna dolegliwość wśród społeczeństwa. Profilaktyka zaparć obejmuje aktywność fizyczną i odpowiedni styl życia. Wśród dostępnych opcji terapeutycznych zastosowanie znajduje przede wszystkim błonnik pokarmowy i bakterie probiotyczne. Cennym źródłem błonnika jest babka jajowata i len zwyczajny. Wśród bakterii probiotycznych na uwagę zasługuje zaś rodzaj Lactobacillus.

Copyright © Medyk sp. z o.o