• Reprinty są znaną i chętnie stosowaną formą rozpowszechniania informacji w środowisku branżowym.
 • Oferujemy wykonanie w określonym nakładzie i formacie reprintu, jak również e-reprintu wybranego artykułu naukowego, opublikowanego na łamach naszych czasopisma.
 • Forma e-reprintu znacznie ułatwia przekazanie materiału edukacyjnego, przy utrudnionym kontakcie bezpośrednim.
 • Zarówno forma drukowana, jak i elektroniczna umożliwia wykorzystanie okładek na dowolną informację lub reklamę.

Przygotowujemy indywidualne materiały edukacyjne w wersji drukowanej i elektronicznej dla lekarzy i farmaceutów, jak również dla pacjentów, opracowane przez specjalistów z danej dziedziny. M.in.:
 • Bloki reklamowe - wyrywanki
 • Broszury
 • Koła, plansze tematyczne
 • Plakaty medyczne
 • Infografiki,ulotki informacyjne
 • Kalendarze, notesy biurkowe
 • Monografie
 • Testy i tabele specjalistyczne

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Redakcja: 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Tel. 22 666 43 32 ; 22 664 04 51 ; 801 554 542Copyright © Medyk sp. z o.o