2021-09-21 ARTYKUŁ

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może być skutecznie stosowany w leczeniu łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych. Ekstrakt z H. perforatum hamuje aktywność MAO oraz wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i innych monoamin, blokuje receptory GABA-ergiczne oraz prawdopodobnie zwiększa ekspresję receptorów serotoninowych. Hyperycyna indukuje CYP3A4, CYP2E1, CYP2C19 oraz glikoproteinę P, przez co może wchodzić w interakcje m.in. ze statynami. Jak wykazały metaanalizy, H. perforatum łagodzi objawy łagodnej i umiarkowanie nasilonej depresji, a nawet prowadzi do remisji choroby z równą skutecznością co konwencjonalne leczenie, przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań i rezygnacji z leczenia ze względu na skutki uboczne leków. 

2021-09-17 ARTYKUŁ

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Ω-3 są istotnym składnikiem fosfolipidów błon komórek mózgowych oraz włókien nerwowych, które mogą wpływać na rozwój oraz funkcje mózgu, szczególnie procesów wizualnych, poznawczych i intelektualnych. Mechanizmy działania PUFA nadal nie są dostatecznie wyjaśnione, ale wiadomo, że powodują ekspresję ludzkich genów. Wysokie dawki kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozoheksaenowego mogą zmieniać ekspresję 1040 genów w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka, zwiększając ich właściwości przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe. 

2021-09-16 ARTYKUŁ

Eksperci z Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (ISAP; International Association for the Study of Pain) definiują ból jako "subiektywnie przykre oraz jednoznacznie negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia". W artykule dokonano przeglądu wybranych analgetyków i ich zastosowania w terapii różnych rodzajów bólu.

2021-09-15 ARTYKUŁ

Choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę zgonów na obszarze Unii Europejskiej. Do ich rozwoju często prowadzi zbyt wysokie stężenie aterogennej frakcji cholesterolu, związanej z lipoproteinami o niskiej gęstości – LDL. Obniżenie stężenia cholesterolu LDL do zalecanych poziomów jest szczególnie ważne u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W farmakoterapii hipercholesterolemii lekami pierwszego wyboru są inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny). W przypadku braku uzyskania docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL dodaje się do leczenia ezetymib.

2021-08-27 ARTYKUŁ

Postęp w profilaktyce i metodach leczenia ran jest znaczący, jednak odleżyny są nadal olbrzymim problemem kliniczno-społecznym. Zagadnienie to jest złożone i wielopłaszczyznowe. Problem odleżyn dotyczy głównie osób długotrwale leżących, które narażone są na przewlekły ucisk lub tarcie skóry.

reklama ...
2021-08-25 ARTYKUŁ

Efekt plejotropowy (farmakologiczne działanie dodatkowe leków) może mieć charakter niepożądany (w postaci szkodliwych lub wręcz toksycznych reakcji), neutralny lub korzystny. W artykule przedstawiono przykłady dodatkowego, innego niż główny mechanizmu działania niektórych zarejestrowanych produktów leczniczych. Nie wszystkie opisane i udokumentowane kierunki aktywności biologicznej, „wychwycone” podczas poszerzonych prac rozwojowych, znalazły lub znajdą zastosowanie w terapii.

2021-08-25 ARTYKUŁ

Stan stóp jest ważny dla dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego. Właściwa codzienna pielęgnacja stóp pomoże zachować ich zdrowy wygląd i dobrą kondycję. Rutynowa pielęgnacja stóp obejmuje: mycie stóp w ciepłej (nie gorącej) wodzie, przy użyciu łagodnego mydła, złuszczanie i nawilżanie (przy użyciu kosmetyków zawierających np. mocznik), obcinanie lub usuwanie odcisków i modzeli oraz przycinanie paznokci.

2021-07-13 ARTYKUŁ

Węglowodany to niezbędne, ale jednocześnie „niebezpieczne” w zbyt dużych ilościach związki dla ludzkiego organizmu. Niebezpieczne, bo ich nadmiar działa niekorzystnie na stan zdrowia, prowadząc do wielu różnorodnych schorzeń. Najważniejsze z nich to nietolerancja glukozy i cukrzyca, które według aktualnych informacji mają już charakter epidemii. Wystarczy tylko wspomnieć, że już w 2013 r. cukrzycą dotkniętych było 382 mln ludzi, z czego ponad 3 mln w naszym kraju.

2021-07-09 ARTYKUŁ

Wątroba stanowi największy gruczoł wydzielania wewnętrznego. W zależności od osobnika stanowi ona ok. 2% całkowitej masy ciała człowieka. Z racji złożonej budowy i rozmaitych funkcji, dbanie o prawidłowy stan tego narządu wydaje się być czymś oczywistym. Zwłaszcza że z powodu wykonywanych czynności jest ona stale narażona na oddziaływanie związków toksycznych i szkodliwych. Niestety, bardzo często zapominamy o niej aż do momentu, w którym objawy sygnalizują poważne uszkodzenie.

2021-07-08 ARTYKUŁ

Konopie to rośliny znane od wieków i wykorzystywane w celach medycznych, przemysłowych, czy spożywczych. Najcenniejszymi związkami pozyskiwanymi z konopi z punktu widzenia medycznego są kannabinoidy. Obecnie znanych jest ponad 100 związków należących do kannabinoidów, a najważniejszymi spośród nich są: Δ9‑tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) oraz kannabidiol (CBD). Do głównych efektów działania THC zalicza się silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, a także przeciwdrobnoustrojowe, miorelaksacyjne oraz spazmolityczne. CBD wykazuje właściwości przeciwdrgawkowe, uspokajające, neuroprotekcyjne i przeciwzapalne.

Copyright © Medyk sp. z o.o