• Redaktor naczelny: Wojciech Łuszczyna
 • Sekretarz redakcji: Alicja Paciorek-Kolbus
 • 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31
 • NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179
 • Telefon / Fax 22 666 43 32 | 22 664 04 51 | 502 365 916
 • Infolinia 801 554 542
 • www.medyk.com.pl
 • napisz e-mail
 • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Kierownik: Monika Strzałkowska
 • Telefon +48 22 666 43 32 | +48 22 664 04 51 | M. 504 080 076
 • napisz e-mail

Czasopismo "Lek w Polsce"

 • Administrator danych osobowych: Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa, REGON 006218770, NIP 5260204920, KRS 000009917
 • Adres do korespondencji: Redakcja wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. 05-092 Łomianki Warszawska 31, NIP 5260204920
 • Pytania:napisz e-mail
 • Polityka prywatności:zapoznaj się z naszą polityką prywatności
 • Telefon +48 22 666 43 32 | +48 22 664 04 51 | Infolinia 801 55 45 42

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Redakcja: 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Tel. 22 666 43 32 ; 22 664 04 51 ; 801 554 542Copyright © Medyk sp. z o.o