2024-01-30

Na IX Krajowym Zjeździe Aptekarzy nowym prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej został wybrany przez delegatów Marek Tomków. Zastąpił na tym stanowisku Elżbietę Piotrowską-Rutkowską. W latach 2002–2007 pełnił funkcję wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W latach 2016–2024 był wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Z wykształcenia jest farmaceutą, ukończył wydział farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej. Nowy prezes NRA to uznany ekspert i wykładowca w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

2024-01-29

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to najczęstszy rodzaj zaburzeń oddychania związany ze snem. Większość przypadków pozostaje niezdiagnozowana, zatem liczba takich osób może być wyższa. Zaburzenia oddychania podczas snu stanowią poważny zespół chorobowy. Narodowy Fundusz Zdrowotny refunduje nawet 90% kosztów leczenia OBS. 

– Szacuje, że w Polsce ok. 1,5-2 mln dorosłej populacji choruje na obturacyjny bezdech senny. Jednak nie wszyscy chorzy trafiają do specjalistów. A diagnozowanie bezdechu sennego ma kluczowe znaczenie z kilku powodów. Przede wszystkim bezdech senny jest poważnym problemem zdrowotnym, który może prowadzić do licznych powikłań, w tym chorób serca, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego czy zaburzeń metabolicznych. Identyfikacja i leczenie tego schorzenia mogą znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych powikłań oraz poprawić jakość życia pacjenta. Ponadto bezdech senny może znacząco wpływać na jakość snu i codzienną wydajność. Jeśli nie śpimy spokojnie, częściej jesteśmy zmęczeni i senni w ciągu dnia, mamy trudności z koncentracją oraz problemy z pamięcią – podkreśla dr n. med. Małgorzata Barnaś, pulmonolog, Centrum Medyczne enel-med.

2024-01-26
W JAMA Oncology opublikowano badanie z randomizacją, w którym oceniono wpływ wykonywania ćwiczeń fizycznych na jakość snu u chorych na zaawansowanego raka płuca. W badaniu wzięło udział 226 chorych, których losowo przydzielono do trzech grup. W pierwszej z nich chorzy przez 16 tygodni  regularnie 2 razy w tygodniu wykonywali 60-minutowe ćwiczenia Tai Chi oraz byli zachęcani do ich praktykowania codziennie. W drugiej grupie przez 16 tygodni uczestnicy badania wykonywali 2 razy w miesiącu 60-minutowe ćwiczenia wzmacniające mięśnie i ćwiczenia aerobowe oraz byli zachęcani do umiarkowanego treningu aerobowego przez 150 min tygodniowo i ćwiczeń oporowych co drugi dzień. Grupa ta raz w tygodniu otrzymywała na komunikatorze WhatsApp wiadomość zachęcającą do ćwiczeń.
2024-01-24

Z leków recepturowych rocznie korzysta około 3 mln pacjentów. Dotychczas jeśli dany lek był refundowany, ubezpieczeni płacili za niego ryczałt ustalony na poziomie 0,5%. kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego – 18 zł. W przyszłym roku oprócz ryczałtu będą inne dopłaty do leków recepturowych, a ich producenci uważają, że znacząco wyższe. Przede wszystkim cena jednostki substancji potrzebnej do wytworzenia leku recepturowego, która ma stanowić limit finansowania za jednostkę surowca, ma być wyliczona na podstawie cen z poprzedniego roku danej substancji i ustalona została w ustawie na poziomie 15 percentyla rozkładu cen, jakie apteki przesłały do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nadto ustawa stanowi, że „świadczeniobiorca, nabywając lek recepturowy sporządzony z surowców nabytych przez aptekę po cenie nabycia wyższej niż limit finansowania, oprócz odpłatności ryczałtowej (…) dopłaca różnicę w wysokości różnicy między ceną nabycia surowców farmaceutycznych służących do sporządzenia leku recepturowego a wysokością limitu finansowania danych surowców farmaceutycznych”. Dodatkowo ustawa wprowadziła górny pułap wyznaczania limitu finansowania surowców w każdym roku, który nie może przekraczać „30 percentyla rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego z roku poprzedzającego rok ubiegły”.

Wykaz limitów został opublikowany 27 listopada na stronie NFZ i zaktualizowany 21 grudnia 2023 r.

2024-01-23
Włoscy badacze przeprowadzili badanie oceniające wpływ diety na ryzyko zgonu z powodu raka piersi. Do badania włączono ponad 1500 kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym, z wysokim ryzykiem wznowy. Wszystkie chore otrzymały ogólne zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu nowotworu. Grupę eksperymentalną dodatkowo aktywnie zachęcano i wspierano w przejściu na dietę śródziemnomorską, bogatą w ziarna, rośliny strączkowe oraz warzywa o wysokiej zawartości błonnika oraz zalecano unikanie potraw o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych i trans, przetworzonych mięs, potraw i napojów z wysoką zawartością cukru. Dietę chorych oceniano na początku badania, po roku, a następnie co kilka miesięcy. Zgodność z zaleceniami dietetycznymi oceniano za pomocą indeksu dietetycznego opracowanego na potrzeby badania. Pacjentki w grupie interwencyjnej zachęcano również do utrzymywania umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej (30 minut ćwiczeń dziennie) oraz mierzono za pomocą krokomierzy liczbę wykonywanych przez nie kroków, zalecając aby wyniosła ona co najmniej 10 000 dziennie.
2024-01-19

W polskich aptekach dostępny jest już nowy lek tirzepatyd (Mounjaro), który można zastosować u pacjentów w leczeniu choroby otyłościowej.  Pojawienie się tirzepatydu w Polsce to wiadomość, na którą czekało z pewnością wiele osób. Jednak warto wspomnieć o tym, że koszt terapii tym lekiem to obecnie ponad 1100 zł już w pierwszym miesiącu leczenia. Bariera cenowa może wielu osobom uniemożliwiać rozpoczęcie leczenia tym lekiem. Terapia dostępnymi dotąd w Polsce analogami GLP-1 jest tańsza. Dodatkowo niektórych pacjentów może odstraszać fakt, że na ten moment w Polsce dostępny jest tylko lek w fiolkach, a nie w automatycznych wstrzykiwaczach. Oznacza to konieczność samodzielnego pobrania leku z fiolki w strzykawkę i wykonania iniekcji  mówi Zuzanna Przekop, wiceprzewodnicząca sekcji dietetyki Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz dyrektorka w dziale badań i rozwoju Holi Health, kliniki zdrowia metabolicznego.

2024-01-18
W strukturze Pracodawców RP rusza nowy departament reprezentujący podmioty na rynku aptecznym. To odpowiedź organizacji na potrzeby przedsiębiorców funkcjonujących w specyficznej, regulowanej branży, dla której koniecznym do rozwoju warunkiem jest bezpieczne otoczenie prawne.
–  Pracodawcy RP są obecni wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy istotne z perspektywy biznesu. Specyfika rynku aptecznego wymaga indywidualnego podejścia do problemów, wyzwań i postulatów przedsiębiorców. Dlatego też zdecydowaliśmy o utworzeniu odrębnej struktury w organizacji, która w całości będzie skupiona na reprezentowaniu branży w dialogu z ustawodawcą i stroną publiczną. Departament Rynku Aptecznego ma przed sobą także wiele innych zadań mających na celu wzmacnianie dobrego wizerunku przedsiębiorców aptecznych w oczach decydentów i opinii publicznej – podkreśla Rafał Dutkiewicz, prezes Zarządu Pracodawców RP.
Na czele nowego departamentu stanęła Edyta Janczewska-Zreda, specjalistka ds. komunikacji, doświadczona w realizacji projektów komunikacyjnych dla podmiotów z branży farmaceutycznej i administracji publicznej. Do końca ubiegłego roku pełniła funkcję dyrektora biura Głównego Inspektora Farmaceutycznego i rzecznika prasowego GIF.
Mam nadzieję, że powołanie tego pionu w Pracodawcach RP otworzy nowy rozdział w dialogu przedsiębiorców aptecznych ze wszystkimi interesariuszami w systemie ochrony zdrowia. Chcemy stworzyć platformę dyskusji o rozwiązaniach mających na celu zoptymalizowanie funkcjonowania branży aptecznej. Naszą ambicją jest być aktywnym i sprawczym partnerem w rozmowach na rzecz rozwoju usług na rynku farmaceutycznym – mówi Edyta Janczewska-Zreda.
2024-01-17

Skład: 99% składników pochodzenia naturalnego, w tym lanolina, olej słonecznikowy, betaina i ekstrakt z bawełny.

Działanie: dermokosmetyk zapobiega przesuszeniu skóry, delikatnie natłuszcza, nadając skórze dziecka gładkość i miękkość.

Stosowanie: od pierwszego dnia życia dziecka; do skóry wrażliwej, alergicznej, atopowej.

Opakowanie: 400 ml.

Podmiot odpowiedzialny: Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM.

2024-01-16

Aura zimowa nie sprzyja osobom chorym na serce, niskie temperatury nasilają zaburzenia krążenia.Występowanie zaostrzeń chorób sercowo naczyniowych ma związek z pogodą oraz porami roku. Już w latach 30. XX wieku zauważono, że spadek temperatury powoduje wzrost śmiertelności z powodu zawałów serca. 

Teoria ta została potwierdzona w wielu współczesnych doniesieniach naukowych. Zaobserwowano, że niektóre czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wykazują swoistą sezonowość. W miesiącach zimowych dochodzi do wzrostu wydzielania hormonów takich jak aldosteron czy katecholaminy, co skutkuje wzrostem wartości ciśnienia tętniczego. Ponadto zmienia się zdolność agregacji płytek krwi i aktywacji czynników krzepnięcia będących jedną z przyczyn zatorów tętniczych – wyjaśnia dr hab. Adam Janas, kardiolog Grupy American Heart of Poland.

2024-01-15

Stres coraz wyraźniej ujawnia się jako istotny czynnik ryzyka chorób serca. Badania z The Lancet wskazują, że przewlekłe napięcie może znacząco zwiększać ryzyko wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych. Eksperci kampanii Akcja Kardioprotekcja podkreślają, że długotrwały stres często towarzyszący także osobom po przebytych już incydentach kardiologicznych to duże ryzyko dalszych poważnych konsekwencji zdrowotnych. Pacjenci po przebytym zawale serca często doświadczają złożonych emocji, które mogą wpływać na ich rekonwalescencję zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Stres, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany, może prowadzić do przewlekłego napięcia, co stanowi dodatkowe ryzyko dla funkcjonowania serca i układu krążenia. 

– Wielu pacjentów po zawale odczuwa ogromny stres związany z lękiem przed nową sytuacją życiową, jaką determinuje przebycie zawału, a także przed  kolejnym atakiem serca. Ta obawa sprawia, że ograniczają swoją aktywność, izolują się społecznie i zawodowo, co negatywnie wpływa na ich  psychikę. Poczucie beznadziejności i braku kontroli nad własnym życiem jest dla wielu z nich przytłaczające, a często wyzwala stany depresyjne. Stany lekowe, depresja są uznanymi czynnikami zwiększonego ryzyka kolejnych incydentów sercowych i błędne koło się zamyka – podkreśla prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz z Narodowego Instytutu Kardiologii, ekspert kampanii Akcja Kardioprotekcja.

Badania opublikowane w Journal of the American College of Cardiology wskazują, że skuteczne zarządzanie stresem może znacząco obniżyć ryzyko ponownych zdarzeń sercowo-naczyniowych. U pacjentów, którzy uczestniczyli w programach redukcji stresu, obserwowano lepsze wyniki w zakresie ciśnienia krwi, profilu lipidowego i ogólnej jakości życia. Świadomość emocjonalnego wpływu zawału serca jest pierwszym krokiem do skutecznej interwencji. Leczenie powinno obejmować nie tylko aspekty fizyczne, ale również wsparcie psychologiczne, które może pomóc pacjentom w radzeniu sobie ze stresem i jego negatywnymi skutkami. Integracja psychoterapii, technik relaksacyjnych oraz wsparcia społecznego w planie leczenia może przyczynić się do znaczącej poprawy stanu zdrowia pacjentów i ich ogólnego samopoczucia.

2024-01-09

Od 1 stycznia 2024 r. w przypadku braku aptek chętnych do pracy w nocy i święta taką placówkę wyznaczy starostwo. Koszty pracy apteki w porze nocnej i w święta pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), ale w ograniczonym zakresie. Jeśli samorząd będzie chciał, by była ona otwarta dla mieszkańców przez całą noc i święta, wówczas koszt dyżuru będzie musiał pokryć powiat. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za dwie godziny pracy w porze nocnej – maksymalnie do godz. 23 i za cztery godziny pracy apteki w dzień wolny od pracy, najdłużej do godz. 18. – Powiat ma możliwość zakontraktowania dłuższych dyżurów aptek, ale płaci z własnych pieniędzy – mówi  Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, na łamach serwisu Prawo.pl.

2024-01-05

Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie poszukuje magistrów farmacji. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres: praca@swk.med.pl lub kontakt telefoniczny tel 943488375.

2024-01-04

Napoje energetyzujące charakteryzują się właściwościami pobudzającymi. Obietnica dostarczenia energii w sposób szybki i łatwy przyciąga nie tylko młodych ludzi, ale również osoby dorosłe. O skutkach spożywania tego typu napojów dla naszego zdrowia mówi prof. nadzw. dr hab. n. medPiotr Buszman, kardiolog inwazyjny Grupy American Heart of Poland: Po wypiciu napoju energetyzującego odczuwamy chwilowy wzrost wydolności organizmu, wydaje nam się, że zyskujemy dodatkową siłę. Jest to spowodowane tym, że do komórek dociera więcej substancji odżywczych poprzez intensywniejszą pracę serca. Wiążą się to przede wszystkim z zawartością w nich stymulantów. tj. kofeiny, guarany, tauryny itd., które powodują zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Nadmierne i regularne ich spożycie, zwłaszcza u młodych ludzi, może prowadzić do nadciśnienia tętniczego ze wszystkimi konsekwencjami, takimi jak niewydolność serca czy udar mózgu.

2024-01-03

Nadal nie wiadomo, jaka jest najlepsza metoda wspomagająca zaprzestanie palenia papierosów. Wydaje się, że dobrym momentem do podjęcia interwencji są badanie przesiewowe w kierunku raka płuca, które obejmują osoby obciążone wieloletnim narażeniem na dym tytoniowy. W badaniach QuLIT1 i QuLIT2 przeprowadzonych w grupie osób palących papierosy w wieku 55-75 lat, które poddano przesiewowej tomografii komputerowej klatki piersiowej, sprawdzono, czy taka interwencja jest skuteczna.

W badaniu QuLIT1 osoby w ramieniu interwencyjnym odbywały rozmowę zachęcającą do rzucenie palenia papierosów oraz otrzymywały możliwość otrzymania farmakoterapii wspierającej rzucenie palenia. Osoby w grupie kontrolnej otrzymywały krótką informację na temat szkodliwości palenia oraz polecenie zgłoszenia się do lokalnych ośrodków leczenia uzależnienia od tytoniu. W badaniu QuLIT2 osoby w grupie interwencyjnej odbywały rozmowę telefoniczną zachęcającą do rzucenia palenia papierosów, po której wysyłano do nich farmakologiczne środki wspomagające rzucenie palenia papierosów. Do obu badań włączono łącznie 430 uczestników (QuLIT1 115 osób, QuLIT2 315 osób). W badaniu QuLIT1Po 12-miesięcznej obserwacji zaprzestanie palenia potwierdzone testem biochemicznym stwierdzono u 6,3% osób w grupie interwencyjnej i u 2% w grupie kontrolnej. Skuteczność interwencji antytytoniowej wykazano także w badaniu QuLIT2 (odpowiednio 14,5% i 5,6%).

2023-12-28

Wśród osób, które nie chorowały na półpasiec, wiedza na temat tej choroby jest niewielka. Jak podkreśla prof. Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii CMKP Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie: Zrobiłam krótką sondę wśród moich pacjentów dermatologicznych. Ci, którzy nigdy nie chorowali na półpasiec, mówili, że to „krostki, pęcherzyki, niewielki problem”. Jednak patrząc na pacjentów, których przyjmujemy do szpitala z powodu powikłań półpaśca, widać, że nie jest to prawdą. Dla wielu osób jest to bardzo ciężka choroba z poważnymi powikłaniami.

Choroba jest spowodowana reaktywacją wirusa Varicella Zoster (wywołującego ospę wietrzną i półpasiec). Do pierwotnego zakażenia wirusem i zachorowania na ospę wietrzną zwykle dochodzi w dzieciństwie. Po przechorowaniu ospy wietrznej wirus nie jest jednak eliminowany z organizmu; pozostaje na długie lata w zwojach czuciowych układu nerwowego. U wielu osób następuje jednak reaktywacja wirusa: czynnikiem wywołującym może być osłabienie organizmu związane np. z infekcją, chorobą nowotworową, leczeniem immunosupresyjnym, chorobą autoimmunologiczną, a także starzeniem się organizmu i gorszym funkcjonowaniem układu immunologicznego. Statystyki pokazują, że ok. 30% osób po 50. r.ż. zachoruje na półpasiec.

Copyright © Medyk sp. z o.o