reklama Prenumerata_lek_2023
2023-02-22 ARTYKUŁ

Rośliny o właściwościach immunomodulujących

– przegląd najważniejszych przykładów

Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonej ekspozycji organizmu na powszechnie występujące czynniki chorobotwórcze. Niskie temperatury w połączeniu z większym niż latem narażeniem na patogeny powodują, że ludzki układ odpornościowy musi być cały czas postawiony w stan najwyższej gotowości. Niestety, nierzadko poziom odporności jest zbyt niski, co w konsekwencji przekłada się na liczne zachorowania. Dbałość o niego powinna być zatem w tym okresie czymś normalnym i pożądanym. W tym celu stosuje się różnego rodzaju substancje, w tym także pochodzenia roślinnego. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze przykłady roślin o udowodnionych właściwościach immunomodulujących.

2023-02-21 ARTYKUŁ

Pogorszenie funkcji poznawczych – objawiające się jako zaburzenie orientacji i/lub trudności w zapamiętywaniu, ocenianiu, rozumieniu i podejmowaniu decyzji oraz zaburzenia innych funkcji poznawczych – występuje często w starszym wieku. Wynika ono z komórkowego procesu starzenia się struktur mózgu. Obejmuje wiele różnych zaburzeń neurologicznych, od łagodnych zaburzeń poznawczych do jawnego otępienia. Przeciętne trwanie życia na świecie osiągnęło 71,4 lat, co oznacza, że w najbliższych latach kraje rozwijające się zostaną dramatycznie dotknięte społeczno-ekonomicznymi skutkami dysfunkcji poznawczych. To skłania do poszukiwania środków zapobiegających rozwojowi takiej sytuacji.

Coraz więcej doniesień wskazuje na rolę niedoboru wybranych witamin w rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych. Tytułem przykładu, witamina D ma właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i neuroprotekcyjne. Poziomy witaminy D są istotnie niższe u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi w porównaniu ze zdrowymi osobami.

2023-02-20 ARTYKUŁ

Fitoterapia jest ważną opcją terapeutyczną w zaburzeniach funkcjonowania przewodu pokarmowego. Tradycyjnie stosowana jest na całym świecie od pokoleń, wykorzystuje ogromny zasób dostępnych roślin. Obecnie podejścia te są weryfikowane, a niektóre surowce zostały zaaprobowane do użycia w ramach nowoczesnej medycyny. Patofizjologia zaburzeń żołądkowo-jelitowych, szczególnie czynnościowych, jest nadal niejasna. 

2023-02-17 ARTYKUŁ
Acetylocysteina jest pochodną aminokwasu cysteiny, związkiem wykazującym silne i szybkie działanie mukolityczne. Ma zdolność do rozszczepiania wiązań disiarczkowych w glikoproteinach śluzu dróg oddechowych. W efekcie powstają kompleksy hydrofilne, co powoduje upłynnienie i zmniejszenie lepkości wydzieliny. Najważniejsze wskazania do terapii acetylocysteiną to schorzenia przebiegające z nadmiernym gromadzeniem wydzieliny w drogach oddechowych, takie jak: ostre i przewlekłe zapalenia oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli i mukowiscydoza. W chorobach dróg oddechowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku > 14 lat lek stosowany jest w dobowej dawce do 600 mg (w preparacie podanym raz dziennie lub w dawkach podzielonych). Acetylocysteina jest substancją o dużym bezpieczeństwie.
2023-02-16
Jak podało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia, pomimo przygotowania kompleksowej zmiany programu lekowego B.56. Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61), wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz klinicystów, powyższe zmiany nie zostaną wprowadzone na marcowej liście refundacyjnej z powodu braku zgód firm Astellas Pharma Sp. z o.o. – podmiotu odpowiedzialnego dla leku Xtandi (enzalutamid) oraz Janssen - Cilag Polska sp. z o.o. – podmiotu odpowiedzialnego dla leku Erleada (apalutamid).
2023-02-15

Do rozwoju niektórych nowotworów przyczynia się niezdrowy styl życia. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie The American Journal of Gastroenterology sprawdzono, czy zmiana stylu życia wpływa na ryzyko rozwoju raka jelita grubego. W badaniu wzięło udział ponad 290 tysięcy Europejczyków, dla których wyliczono healthy lifestyle index (HLI), uwzględniający palenie papierosów, spożywanie alkoholu, aktywność fizyczną oraz BMI (body mass index). HLI mieściło się w zakresie od 0 (najbardziej niezdrowy styl życia) do 16 (najzdrowszy styl życia).

2023-02-13

Opublikowane 9 lutego br. rozporządzenie Ministra Zdrowia określa i wprowadza standard przy rozpoznawaniu, leczeniu i monitorowaniu bólu, niezależnie od jego przyczyny. Jak wynika z badań, w Polsce na ból przewlekły cierpi 27% dorosłych osób. Co piąta z nich deklaruje, że nie byłaby w stanie tolerować silniejszego bólu. 

To bardzo ważny dokument dla 8,5 mln dorosłych osób, które cierpią z powodu bólu przewlekłego. Do bólu nie można się przyzwyczajać, trzeba go leczyć – podkreślił Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas briefingu prasowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. – Rozporządzenie nakłada obowiązek postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi według określonych zasad.

2023-02-10

Od wielu lat trwają badania nad rolą witaminy D w prewencji chorób nowotworowych, ale ich wyniki są często niejednoznaczne. W czasopiśmie Melanoma Research opublikowano badanie, w którym sprawdzono wpływ regularnego stosowania witaminy D na ryzyko rozwoju czerniaka skóry. Przebadano 498 osób w wieku 21–79 lat z grup ryzyka zachorowania na nowotwory skóry (w przeszłości chorujące na nowotwór skóry oraz poddane immunosupresji).

2023-02-09

Od 2019 r. w Polsce koszty wytwarzania farmaceutyków wzrosły o 28%, a średnia cena koszyka najczęściej stosowanych leków refundowanych spadła o 4%. Zdaniem ekonomistów, spowoduje to ograniczenie krajowej produkcji i zmniejszy jej udział w polskim rynku, co pogłębi ryzyko braków leków w aptekach. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – INNOWO na potrzeby raportu „Wpływ sytuacji ekonomicznej oraz polityki kształtowania cen leków refundowanych na kondycję branży farmaceutycznej w Polsce” obniżają się one przeciętnie o 0,2% z każdym obwieszczeniem Ministra Zdrowia (wobec cen koszyka leków z IV kw. 2019 r.). Na tle całej UE regulowane ceny leków w Polsce należą do najniższych, tańsze są tylko w Rumunii.

2023-02-08

Na początku stycznia Minister Zdrowia zapowiedział wprowadzenie recepty farmaceutycznej na szczepionki przeciw grypie. W trakcie posiedzenia 7 lutego Senacka Komisja Zdrowia zarekomendowała przyjęcie poprawki, która pozwoliłaby farmaceutom na samodzielne wystawianie recept w tym zakresie. Zdaniem ekspertów z Koalicji na rzecz szczepień w aptekach, kolejnym krokiem powinno być umożliwienie farmaceutom wystawianie recept na szczepionki z refundacją. Dotychczasowy model wizyty szczepiennej w aptece zakładał, że przed zaszczepieniem się w aptece należy udać do placówki POZ po receptę na szczepionkę. 

2023-02-07

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska odniosła się do kwestii kształcenia farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej:

(...) W związku z docierającymi do nas informacjami o podjęciu przez panią prof. Agnieszkę Neumann-Podczaskę inicjatywy tworzenia modelu kształcenia farmaceutów w zakresie określonego zakresu opieki farmaceutycznej, uważam, jako prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, że wypowiedzi pani profesor, wskazujące, że określony zakres opieki farmaceutycznej będzie świadczony wyłącznie przez farmaceutów, którzy ukończyli studia podyplomowe prowadzone na podstawie jednego programu, w tym:

– „(…) idziemy w kierunku uniwersytetów medycznych posiadających kształcenie na kierunku farmacja i to kształcenie zarezerwowane tylko w tych miejscach, ale tylko według modelu wypracowanego wspólnie na podstawie wyników pilotażu.”,

2023-02-03

Według danych Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego zaburzenia lipidowe to najczęściej występujący czynnik ryzyka chorób układu krążenia w Polsce i na świecie. Problem dotyczy nawet 21 mln Polaków. Wśród osób powyżej 65. r.ż. podwyższony cholesterol ma aż 70% z nich. Choroby układu krążenia zabijają najwięcej ludzi – nawet 20 mln rocznie na świecie. Bardzo narażone na nie są osoby mające zaburzenia lipidowe, czyli podwyższony cholesterol. 

Nadszedł więc czas, byśmy wspólnie podjęli działania, by każdy zrozumiał negatywną rolę zaburzeń lipidowych dla naszego organizmu, byśmy wreszcie potrafili skutecznie i szybko diagnozować i leczyć zaburzenia lipidowe, by zmniejszyć dług zdrowotny, z którymi obecnie się zmagamy. Dlatego zdecydowaliśmy, że rok 2023 będzie Rokiem Walki z Hipercholesterolemią – powiedział prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP.

2023-02-01

Pilotaż przeglądów lekowych, przeprowadzony przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, sprawił, że farmaceuta po raz pierwszy w Polsce stanie się realizatorem świadczeń gwarantowanych. Pilotaż zakończył się bardzo dużym sukcesem. Udało nam się zaangażować 75 placówek aptecznych i wykonać przeglądy lekowe u 850 pacjentów na terenie całej Polski. Usługa, skierowana przede wszystkim do pacjentów starszych z wielolekowością ma na celu optymalizację terapii. Przekonaliśmy się, że usługa jest efektywna w systemie ochrony zdrowia, a 83%  pacjentów (511 osób) stwierdziło, że czuje się lepiej – mówi dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator pilotażu przeglądów lekowych. Z raportu zaprezentowanego podczas konferencji „Pilotaż przeglądów lekowych w Polsce wg Rozporządzenia MZ – mamy wyniki fazy wykonawczej projektu” (27 stycznia, Centrum Prasowe PAP), wynika, iż farmaceuta jest efektywnym ekspertem od farmakoterapii i przy współpracy z lekarzem może optymalizować leczenie.

2023-01-31

Skutki oddziaływania lamp UV do manicure na zdrowie

Stanowisko ekspertów Akademii Czerniaka

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z University of California wynika, że lampy emitujące promienie ultrafioletowe (UV), stosowane do utrwalania lakierów do paznokci podczas zabiegów manicure, wykazują niebezpieczne dla zdrowia działanie, tj. prowadzą do rakotwórczych mutacji w komórkach, a nawet do ich niszczenia. Ten problem skomentowali eksperci Akademii Czerniaka: dr hab. med. Wojciech M. Wysocki i prof. Piotr Rutkowski.

2023-01-27

Na przebieg grypy, która jest wirusową chorobą zakaźną, wpływa patogen, który ją spowodował. Grypa typu B i C jest stosunkowo łagodna u dorosłych, dużo poważniejszą postać przybiera typ A.

Coroczne szczepienie zaleca się wszystkim osobom  w  wieku od 6. miesiąca życia, u których nie stwierdza  się przeciwwskazań do szczepienia – mówi Tomasz Stefaniak, lek. medycyny ogólnej/rodzinnej Grupy American Heart of Poland. Do  grupy pacjentów,  którym szczególnie  zaleca  się  coroczne szczepienie przeciwko  grypie z uwagi na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i jej  powikłań należą  dzieci  od 6 do 59. miesiąca  życia, osoby w  wieku powyżej 50. roku życia, chorzy ( niezależnie od wieku) na przewlekłe choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, choroby nerek, wątroby, układu    nerwowego, krwiotwórczego i metaboliczne (w tym cukrzycę), osoby z upośledzeniem odporności, kobiety, które są lub będą w ciąży w okresie  epidemicznym oraz  osoby z otyłością olbrzymią.

Ważna  jest też kondycja  naszego organizmu w obronie przed czynnikiem infekcyjnym. Dieta musi być zróżnicowana, należy zapewniać organizmowi odpowiednią ilość witamin i mikroelementów, które  zapewnią prawidłowe funkcjonowanie układu  immunologicznego.

Copyright © Medyk sp. z o.o