2023-08-29

Zmęczenie jest jednym z najczęściej zgłaszanych objawów związanych z leczeniem onkologicznym. W badaniu opublikowanym w International Journal of Cancer sprawdzono, czy pooperacyjna radioterapia u chorych na raka piersi powoduje uczucie zmęczenia. 1443 kobiet chorych na raka piersi wypełniło ankietę dotyczącą uczucia osłabienia przed, w trakcie i po zakończeniu radioterapii. Ankieta zawierała pięć wymiarów zmęczenia: ogólne, fizyczne, psychiczne, utratę motywacji oraz ograniczenie aktywności. Wykazano, że zmęczenie w trakcie radioterapii narastało we wszystkich pięciu wymiarach i u większości kobiet powracało do wyjściowego poziomu między pierwszym a drugim rokiem po zakończeniu radioterapii. Około 24% chorych doświadczało wysokiego poziomu zmęczenia, 25% umiarkowanego, a 46% niskiego. Osoby doświadczające bólu, bezsenności, depresji oraz kobiety w młodym wieku częściej odczuwały wysoki poziom zmęczenia.

reklama Medyk 1000x250px Jesteśmy wydawnictwem
2023-08-28

Serdeczne gratulacje dla Pani Profesor Grażyny Sygitowicz

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dla dr hab. Grażyny Sygitowicz

Dnia 8 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję o nadaniu Pani dr hab. Grażynie Sygitowicz tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej WF oraz Centralnym Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego macierzystej uczelni. Stopień doktora uzyskała w 2000 r., zaś doktora habilitowanego w 2016 r.. Otrzymała również tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej (2003 r.) oraz zdrowia publicznego (2011 r.). 

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Grażyny Sygitowicz skupiały się początkowo na badaniach metabolizmu lipidowego, szczególnie w cukrzycy, a następnie wokół molekularnych mechanizmów chorób sercowo-naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługują jej pierwsze polskie doniesienia o roli galektyny-3 jako użytecznego markera diagnostycznego i prognostycznego u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. Po raz pierwszy w literaturze światowej opisała zaburzenia ekspresji cząsteczek miRNA-1 i miRNA-21 oraz wskazała na ich rolę w rozwoju objawowej niewydolności serca.

Jej pozycja naukowa i zawodowa znalazła odzwierciedlenie w powołaniu do grona ekspertów lekarskich towarzystw naukowych opracowujących zalecenia w dziedzinie diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce.
Prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz aktywnie uczestniczy w pracach samorządu diagnostów laboratoryjnych, pełniąc różne funkcje we władzach Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. W obecnej kadencji została wybrana Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz jest członkiem Rady Naukowej czasopisma "Lek w Polsce". Zarząd Wydawnictwa Medyk oraz redakcja "Leku w Polsce" składają serdeczne gratulcje Pani Profesor. 

2023-08-24 ARTYKUŁ

W okresie zwiększonego zachorowania na grypę i inne infekcje sprawny układ odpornościowy odgrywa kluczową rolę w zachowaniu naszego zdrowia. Duża ilość przypadków grypy w minionym sezonie, jak również niedawna pandemia koronawirusa sprawiły, że pacjenci poszukują naturalnych sposobów wspomagania organizmu do walki z infekcjami. W artykule przedstawiono potencjalne zastosowanie kilku substancji roślinnych. 

Naturalne produkty z roślin leczniczych, takich jak jeżówka, bez czarny, imbir, są substancjami o działaniu immunomodulującym. Flawonoidy, jak  flawonole i izoflawony, w zależności od ich struktury mogą mieć wpływ na funkcje komórek odpornościowych i zapalnych. Wykazano, że czarny bez, bogate źródło flawonoidów, wywiera działanie ochronne przeciwko wirusowi grypy poprzez stymulację układu odpornościowego gospodarza, co zwiększa produkcję cytokin. Ponadto kwaśne polisacharydy w bzie czarnym, takie jak pektyny, mogą przyczyniać się do wzmocnienia funkcji odpornościowej, prawdopodobnie poprzez stymulację makrofagów.

2023-08-23 ARTYKUŁ

Wiele roślinnych surowców zielarskich stosowanych jest nie tylko przez przemysł farmaceutyczny, lecz również jako składnik diety. Przykładem prozdrowotnego zastosowania produktów roślinnych w diecie mogą być soki roślinne. Można je otrzymywać z roślin o znanej aktywności biologicznej, co dodatkowo wzmacnia ich wartość prozdrowotną. Napoje takie mogą stanowić interesujący sposób wzbogacenia diety w produkt o wysokiej zawartości witamin, minerałów oraz związków aktywnych charakterystycznych dla danej rośliny. W artykule omówiono skład i właściwości wybranych roślin, dla których dostępne są komercyjnie otrzymywane soki roślinne.

reklama LEK4
2023-08-23

Polpharma wznawia produkcję leku Alfadiol (alfacalcidolum). Alfadiol zawiera substancję czynną alfakalcydol, która jest syntetyczną pochodną witaminy D. Ułatwia ona wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i wbudowywanie go w tkankę kostną. Zbyt mała ilość witaminy D w pokarmach oraz niewystarczająca podaż wapnia może powodować krzywicę u dzieci, a u dorosłych rozmiękanie kości (osteomalację) lub wzrost podatności na złamania. Niedobory witaminy D i wapnia występują u kobiet po okresie przekwitania, u osób w wieku starczym, a także wśród osób cierpiących na niektóre schorzenia nerek, w konsekwencji prowadząc do powstania osteoporozy.

W celu uzyskania pełnej aktywności biologicznej witamina D musi ulec w organizmie człowieka przemianom chemicznym do alfakalcydolu w nerkach, a następnie w wątrobie do kalcytriolu. W niektórych chorobach nerek przemiany te są utrudnione lub nawet całkowicie niemożliwe i dlatego pacjenci obciążeni tymi chorobami cierpią z powodu zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Lek Alfadiol jest przewidziany do stosowania pod kontrolą lekarską właśnie dla tej grupy pacjentów.

2023-08-22

Projekt nowej listy refundacyjnej

Od 1 września 2023 r.

Opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nowa lista refundacyjna ma obowiązywać od 1 września 2023 r. Zmiany dotyczą refundacji leków m.in. raka płuca, nerek, przełyku, tarczycy, krwi.

Uwzględniając niniejszy projekt, od początku roku 2023, finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 113 nowych cząsteczko – wskazań, w tym:

  • 60 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
  • 53 cząsteczko – wskazania nieonkologiczne,
  • 34 cząsteczko – wskazania dedykowane chorobom rzadkim.

Najwięcej nowych cząsteczko – wskazań onkologicznych w 2023 r. obserwujemy w hematoonkologii (26), w nowotworach układu oddechowego (11) i pokarmowego (9). Najwięcej nowych cząsteczko – wskazań nieonkologicznych w 2023 r. obserwujemy w kardiologii (19), reumatologii (6), hematologii (4), gastroenterologii (4) i dermatologii (4).

2023-08-22 ARTYKUŁ

Srebro z uwagi na silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe od lat znajduje zastosowanie w świecie medycznym. Poszukiwane są preparaty, które poza właściwościami odkażającymi mają zastosowanie w ranach przewlekłych, przyspieszając ich gojenie. Srebro jonowe TIAB w formie kremu i sprayu ze względu na to, że się nie kumuluje i nie wchodzi w interakcje, znalazło zastosowanie nie tylko w leczeniu ran przewlekłych, trudno gojących się, ale również ran po zabiegach chirurgicznych i w leczeniu ambulatoryjnym.

2023-08-21 ARTYKUŁ

Zaburzenia lipidowe są rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Dlatego ich zwalczanie stanowi jedno z głównych wyzwań w zakresie zdrowia publicznego. Istotną rolę odgrywają w tym lekarze rodzinni. Interesującą możliwością leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej są dostępne w Polsce bez recepty ekstrakty ryżu sfermentowanego z udziałem drożdży Monascus purpureus, nazywane również czerwonym ryżem drożdżowym (RYR, ang. red yeast rice), a także standaryzowana kompozycja polifenoli z bergamoty (BPF, ang.  bergamot polypehnolic fraction).  Obok korzystnego wpływu na parametry gospodarki lipidowej wykazują one liczne działania pozasercowe.  

2023-08-18 ARTYKUŁ

Żelazo jest jednym z kluczowych metali niezbędnych do utrzymania prawidłowego metabolizmu człowieka. Brak lub niewłaściwa biodystrybucja żelaza prowadzi do układowej niewydolności organizmu i/lub efektów toksycznych, będących przyczyną przewlekłych procesów degeneracyjnych. Każda interwencja w homeostazę żelaza, ze względu na możliwość wystąpienia efektów toksycznych, musi być wsparta diagnostycznie. Artykuł nakreśla mechanizmy odpowiedzialne za homeostazę żelaza w organizmie człowieka. Na bazie tego opisu omówiono możliwości suplementacji żelaza z zastosowaniem dostępnych na rynku preparatów. 

2023-08-16

85% Polaków kojarzy pojęcie „hipochondria”, ale jedynie 11% z nich połączyło je z częstymi wizytami w placówkach medycznych czy nadmiernym dbaniem o zdrowie. Tak wynika z najnowszych badań opinii publicznej, przeprowadzonych na potrzeby ogólnopolskiej kampanii zdrowotnej „Pobierz Zdrowie”.

Według badań opinii publicznej 66% Polaków potrafi wskazać prostą definicję hipochondrii. Spośród tej grupy 35% opisało ją jako przewrażliwienie na punkcie własnego zdrowia lub jako strach przed zachorowaniem. Warto jednak zauważyć, że badani nie kojarzyli jej bezpośrednio z częstymi wizytami u lekarza, podejmowaniem wielu badań czy nadmierną troską o zdrowie.

Jak wskazują źródła medyczne, hipochondria jest chronicznym niepokojem związanym z przekonaniem o posiadaniu poważnej choroby, mimo braku obiektywnych dowodów na jej istnienie. Osoby cierpiące na to zaburzenie są silnie zaniepokojone możliwością zachorowania i skupiają się na znajdowaniu oznak różnych dolegliwości. Ponadto mają tendencję do analizowania wyników swoich badań, a najmniejsze odchylenia od normy są dla nich dowodem na obecność danego schorzenia. Zaburzenia hipochondryczne występują u blisko 225 mln ludzi na całym świecie.

reklama banery wege 1200x300 2023
2023-08-11

Wraz z początkiem września rozpoczyna się kolejny sezon szczepień ochronnych. Wciąż jednak nie wiadomo, jak potoczą się losy nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz jak będzie wyglądała wycena świadczenia szczepienia w aptece. Eksperci Koalicji na rzecz szczepień w aptekach oraz Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych od dawna apelują o zmianę przepisów, które pozwoliłyby na serwis w aptekach po zakończeniu pandemii oraz wskazują, że apteczne punkty szczepień świetnie przyjęły się wśród pacjentów. 

Procedowany projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg rozwiązań dotyczących szczepień zalecanych. Przyczynią się one nie tylko do kontynuacji serwisu szczepień przeciw COVID-19 w aptekach po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale pozwolą także na trwałe umocowanie w systemie szczepień przeciw grypie w aptekach czy poszerzanie serwisu o kolejne preparaty, takie jak m.in. szczepienia przeciwko pneumokokom czy krztuścowi. Takie działania mogą wpłynąć znacząco na wzrost poziomu wyszczepialności w naszym kraju.

2023-08-09

Podczas letnich dni często przeszkadzają nam nieproszeni goście, czyli komary i kleszcze. O ile ugryzienia komarów kończą się zazwyczaj jedynie swędzącymi zmianami na skórze, o tyle ukąszenia kleszczy są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Kleszcze mogą przenosić groźne choroby zakaźne – należą do nich borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Okres aktywności kleszczy przypada zwłaszcza późną wiosną, latem i wczesną jesienią, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 10 stopni Celsjusza.

W zminimalizowaniu ryzyko ukąszeń pomaga odpowiedni ubiór podczas spaceru w lesie czy w parku (np. długie spodnie, zabudowane buty), jak też unikanie stosowania perfum oraz niepozostawianie ubrań na ziemi. Warto też zastosować preparaty odstraszające owady, dostępne w aptece, zwane repelentami. Preparaty te zawierają bowiem substancje chemiczne, takie jak DEET, ikarydynę czy IR3535. Farmaceuta może pomóc w ich doborze.

2023-08-07

Human Papilloma Virus (HPV), czyli wirus brodawczaka ludzkiego, to jeden z najpowszechniej występujących wirusów przenoszonych nie tylko drogą płciową. Można się nim również zarazić przez bezpośredni kontakt ze śliną lub krwią osoby zarażonej. Ten wirus jest odpowiedzialny za prawie wszystkie przypadki raka szyjki macicy i kłykcin kończystych. Nie ma na niego lekarstwa, a jedyną skuteczną ochroną jest szczepienie. 

–(...) O wirusie HPV dużo się obecnie mówi w kontekście refundacji szczepionek dla 12- i 13-latków. Jednak wciąż świadomość znaczenia tego wirusa dla zdrowia jest w Polsce niewielka i nad tym powinno się pracować. Narażone są nie tylko osoby młode, ale również dorośli. Bo tak naprawdę może dotknąć każdego z nas – na wakacjach, na wyjeździe firmowym czy podczas pobytu w sanatorium. I o ile w większości przypadków zakażenie wirusem nie powoduje poważnych konsekwencji, o tyle jeśli już takie są, to mogą okazać się bolesne w skutkach – podkreśla dr n. med. Katarzyna Skórzewska, Centrum Medyczne ENEL-MED.

2023-08-04

Ponad 9,5 tys. kobiet chorych na raka piersi biorących udział w dwóch kohortowych badaniach (Nurses’ Healt Study I i II) wypełniło kwestionariusze dotyczące diety. Oceniono w nich m.in. spożycie produktów odzwierzęcych, roślinnych oraz węglowodanów. W trakcie ponad 12-letniej obserwacji zmarło 3850 kobiet, w tym 1269 z powodu raka piersi.

Spożywanie niskowęglowodanowej diety bogatej w produkty roślinne związane było z mniejszym ryzykiem zgonu, ale nie wpływało na umieralność z powodu raka. Zamiana 5% wartości energetycznej pokarmu z węglowodanów na białko pochodzenia zwierzęcego zmniejszała ryzyko zgonu z powodu raka piersi o 16% i ogólne ryzyko zgonu o 13%, natomiast podobna zamiana na białko pochodzenia roślinnego zmniejszała ogólne ryzyko zgonu aż o 18%. Sugeruje to, że kobiety chore na raka piersi mogą odnieść korzyść z diet niskowęglowodanowych zawierających duże ilości białka i tłuszczów, szczególnie pochodzenia roślinnego.

2023-08-03 ARTYKUŁ

Kleszcze to organizmy, które coraz częściej przenoszą niebezpieczne dla człowieka patogeny chorobotwórcze. Najczęściej wywołują one boreliozę, ale obecnie rośnie liczba innych schorzeń, które nazywane są koinfekcjami boreliozy. Bylica roczna to roślina, której zastosowanie może wspomóc organizm w profilaktyce tego typu chorób.

Miejscem bytowania kleszczy są przede wszystkim siedliska zalesione, zarośnięte i trawiaste, dlatego też każdy spacer po lesie czy parku powinien kończyć się dokładnym sprawdzeniem całego ciała. Pokarmem kleszczy jest przede wszystkim zwierzęca i ludzka krew, a zatem do życia kleszcze potrzebują żywicieli. Okazuje się jednak, że człowiek nie jest wcale zamierzonym i docelowym żywicielem tych organizmów, jednak ze względu na zmiany klimatu i coraz częstsze przenikanie w środowiska podmiejskie i miejskie dzikich zwierząt ilość kleszczy wokół nas znacząco się zwiększyła. Kleszcze najczęściej spotkać można przeważnie do wysokości 1300 m n.p.m., a zatem im wyżej, tym mniejsze prawdopodobieństwo zetknięcia się z tym osobnikiem.

Na świecie znanych jest prawie 800 gatunków kleszczy, z czego w Polsce spotykanych jest nieco ponad 20.

Copyright © Medyk sp. z o.o