reklama ...
2022-07-15

Światło niebieskie to naturalna składowa światła słonecznego. Emitowane jest także przez urządzenia LCD, LED czy światła ksenonowe samochodów. W dobie tak intensywnego rozwoju technologicznego, kiedy ekrany otaczają nas na każdym kroku, jesteśmy szczególnie narażani na jego oddziaływanie. Jak tłumaczy dr n. med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka: 

Pod wpływem światła niebieskiego, a tak naprawdę jego fragmentu niebiesko-fioletowego, dochodzi do przyspieszenia degeneracji siatkówki, przede wszystkim w obszarze plamki, czyli miejsca odpowiedzialnego w oku za najlepsze widzenie, zwiększając ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Wpływa bowiem niekorzystnie na barwnik wzrokowy melanopsynę, powodując powstawanie wolnych rodników i nieodwracalne uszkodzenie fotoreceptorów. Przyspiesza również rozwój zaćmy. Skutkiem długiego narażenia na tę długość światła może być, zwłaszcza pod koniec intensywnego dnia pracy, zmęczenie oczu lub inne dolegliwości, takie jak: zaczerwienienie, ból czy nieostre widzenie. Dlatego ważne jest ograniczanie jego oddziaływania na oczy.

2022-07-14
Francuscy badacze przeprowadzili prospektywne badanie kohortowe, oceniające wpływ różnych diet opartych na produktach roślinnych na ryzyko rozwoju raka piersi. Obserwacji poddano 65,5 tys. kobiet. Na podstawie wypełnionych ankiet przydzielano je do grupy stosującej dietę głównie roślinną lub grupy stosującej dietę głównie mięsną. Dalsza analiza dotyczyła jakości diety opartej na produktach roślinnych.
2022-07-13

Dostęp do terapii biologicznych w Polsce jest kilkunastokrotnie niższy niż w innych krajach UE. Analizy zawarte w raporcie „Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie” wskazują, że nie da się uzyskać znaczącego wzrostu liczby leczonych w ramach realizowanych obecnie w szpitalach programach lekowych. Rozwiązaniem jest udostępnienie tych leków również w aptekach, zwłaszcza że Polska jest w zdecydowanej mniejszości krajów, gdzie terapie te są dostępne wyłącznie w lecznictwie szpitalnym.

2022-07-12

Hurtownie farmaceutyczne są odpowiedzialne za dostarczenie leków od producentów do aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych. Bez ich udziału nie jest możliwe zachowanie legalnego łańcucha dystrybucji. Ponadto do najważniejszych zadań hurtowni należy m.in. pozyskiwanie deficytowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych czy też zabezpieczenie większego stanu magazynowego najbardziej potrzebnych produktów. Obecna sytuacja – inflacja, rosnące ceny paliw, energii elektrycznej oraz znaczny wzrost kosztów usług finansowych – stanowią istotne wyzwanie dla tego sektora. Konieczna jest pilna modyfikacja marż ustawowych. Organizacje branżowe proponują niewielką korektę z 5% do 6%.

2022-07-11
Paracetamol jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym, u chorych na nowotwory często łączonym z silniejszymi analgetykami. W badaniu zaprezentowanym na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej sprawdzono, czy paracetamol wpływa na wyniki immunoterapii inhibitorami punktów kontrolnych. W tym celu poddano analizie próbki krwi na obecność paracetamolu u ponad 628 chorych na raka z trzech badań klinicznych, w których stosowano inhibitory punktów kontrolnych.
2022-07-08

COVID-19 czynnikiem aktywującym cukrzycę?

Naukowcy nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie

Już na początku pandemii potwierdzono, że COVID-19 gorzej znoszą osoby z chorobami przewlekłymi. Należą do nich chorzy na cukrzycę typu 1 i 2. Jednak – jak wskazują badania przeprowadzone na Massachusetts General Hospital – to koronawirus może spowodować tymczasowe i odwracalne zachorowanie na cukrzycę. Obserwacja pacjentów zakażonych wirusem wykazała, że choć nie została u nich zdiagnozowana cukrzyca, to poziom glukozy we krwi pozostawał przez jakiś czas wysoki.

2022-07-07 ARTYKUŁ

Hemoroidy to określenie fizjologicznych struktur, usytuowanych w dystalnej części odbytnicy i kanału odbytu. W pewnych sytuacjach (np. w przebiegu ciąży) dochodzi do powiększenia i ewentualnego wypadania hemoroidów z odbytu, co dodatkowo może objawiać się krwawieniem, obrzękiem, swędzeniem i dyskomfortem. Ciąża to najważniejszy czynnik ryzyka wystąpienia problemów z hemoroidami u kobiet w wieku rozrodczym. Postępowanie terapeutyczne obejmuje przede wszystkim techniki zachowawcze, w tym preparaty miejscowe.

2022-07-06 ARTYKUŁ

Pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach domowych są szeroko stosowane w wielu krajach, w tym w Polsce. Ich wykonywanie umożliwia wielokrotne odczyty ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim, w środowisku typowym dla funkcjonowania danej osoby. Za pomocą tej metody pomiaru ciśnień możliwe jest postawienie rozpoznania często występujących zjawisk, tzw. nadciśnienia białego fartucha oraz nadciśnienia maskowanego (ukrytego). Ma ona jednak swoje ograniczenia.

2022-07-05 ARTYKUŁ
W świetle współczesnej wiedzy same zalecenia dotyczące zdrowego żywienia są nieskuteczne albo mało skuteczne. Dowodem na to jest fakt dramatycznego narastania w ostatnich latach epidemii przewlekłych chorób niezakaźnych, zwłaszcza otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, nowotworów złośliwych i osteoporozy. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest niedocenianie innych czynników ryzyka tych chorób poza nieprawidłowym żywieniem, tj. niewystarczającej aktywności fizycznej, braku dobrych relacji społecznych, obecności przewlekłego stresu, zaburzeń snu oraz braku umiejętności uczenia się i otwartości na zmiany.
2022-07-01 ARTYKUŁ

Infekcje bakteryjne i wirusowe stwarzają rosnący problem zdrowotny, co spowodowane jest w dużej mierze narastającą wśród populacji antybiotykoopornością i ograniczoną skutecznością leków przeciwwirusowych. Badania nowych form srebra opartych na technologiach nanocząsteczkowych, poza znanymi właściwościami antybakteryjnymi, potwierdziły również skuteczność przeciwwirusową. Nanocząsteczki srebra nie tylko działają na wiele bakterii i grzybów, ale również wykazują potencjał przeciw wirusom takim jak: zespół nabytej odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu A i B, wirus opryszczki pospolitej (HSV), półpasiec, wirus grypy A/H1N1, wirus RSV oraz szereg koronawirusów czy wirus małpiej ospy. Nowoczesne formy srebra są coraz częściej wykorzystywane w produktach mających na celu eliminację groźnych dla zdrowia infekcji.

reklama ...
2022-07-01
Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną. Tylko w Polsce na cukrzycę choruje nawet 3 mln osób, z których nie wszystkie zdają sobie z tego sprawę. Innowacyjne technologie przyczyniają się do poprawienia komfortu życia diabetyków. Ośrodki akademickie, wielkie koncerny, ale i start-upy pracują nad rozwiązaniami, które z jednej strony wspomogą profilaktykę, z drugiej zaś ułatwią czy nawet umożliwią leczenie. Oto przegląd najciekawszych rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować walkę z cukrzycą.
2022-06-14

Platformy komunikacyjne farmaceutów

Grupa „Farmaceuciszczepią”

Niedawne informacje o powrocie szczepień w aptekach, ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, to poniekąd odpowiedź na zdecydowane głosy farmaceutów o nieustającej chęci wykonywania usługi szczepienia w swoich placówkach, woli poszerzania kompetencji i konieczności zwiększania poziomu wyszczepialności. Grono farmaceutów doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że zagrożenie wynikające z grypy czy COVID-19 wcale nie ustało wraz z końcem stanu pandemii. Ponadto polscy farmaceuci mają teraz szansę na znaczne poszerzenie perspektywy, dzięki bezpośredniemu kontaktowi poprzez social media ze specjalistami w dziedzinie szczepień, którzy oprócz pracy na rodzimym rynku aptek, mają również wieloletnie doświadczenie szczepienia w Wielkiej Brytanii.

2022-06-09

Dzięki opatentowaniu w 1998 r. niebieskiej tabletki na potencję mężczyźni otrzymali przełomowy, dyskretny oraz skuteczny sposób leczenia zaburzeń erekcji. Lek ten zdobył zaufanie milionów ludzi na całym świecie, a do dziś sprzedało się go ponad 2,8 mld tabletek. Viagra Connect® Max  jest teraz dostępna w Polsce bez recepty, zarówno w aptekach internetowych, jak i stacjonarnych.

2022-06-07

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, za zgodą Ministra Zdrowia, opublikowało na swojej stronie Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie konieczności wspierania finansowaniem publicznym badań i rozwoju polskich leków generycznych, jako projektów innowacyjnych, o dużej wartości wdrożeniowej. W piśmie skierowanym do Remigiusza Kopoczka p.o. Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, minister Maciej Miłkowski podkreślił, że należy bezwzględnie stworzyć warunki pozwalające na to, aby w Polsce szybko powstawały kolejne leki generyczne.

2022-06-03

Podczas tegorocznego spotkania American Association for Cancer Research (AACR) przedstawiono wyniki dwóch badań oceniających wpływ spożywania mięsa i warzyw na ryzyko rozwoju nowotworów. W pierwszym badaniu, przeprowadzonym w Iranie, analizie poddano dane ponad 50 tys. osób w wieku 40-75 lat. Przeciętne dzienne spożycie białego i czerwonego mięsa deklarowane przez uczestników badania wyniosło odpowiednio 72,1 g i 18,4 g. W trakcie 12-letniej obserwacji raka przełyku (nowotwór endemiczny w tym rejonie geograficznym) rozpoznano u 369 osób, a raka żołądka u 368. Spożywanie czerwonego mięsa zwiększało ryzyko rozwoju raka przełyku u kobiet (iloraz ryzyka 1,13) oraz raka żołądka w całej populacji (iloraz ryzyka 1,08).

Copyright © Medyk sp. z o.o