2023-11-10 Artykuł

W artykule omówiono wybrane zagadnienia przedstawione w najnowszym dokumencie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) − „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2023. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”. Podano ogólne i szczegółowe zalecenia dietetyczne PTD dla pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2.  W formie tabelarycznej podsumowano zalecaną zawartość w diecie węglowodanów, tłuszczu i białka, zasady ograniczania soli, stanowisko PTD dotyczące alkoholu, zalecanej suplementacji. Omówiono opisane przez PTD metody samokontroli glikemii. Podano, że PTD zaleca następujące rodzaje diet: dietę DASH, śródziemnomorską, fleksitariańską i diety roślinne.  

Bardzo niepokojący jest fakt, że według szacunków IDF aż 212 mln ludzi, czyli połowa wszystkich dorosłych chorujących na cukrzycę, nie wie o tym, a tym samym nie jest leczona. Cukrzyca odpowiada za 6,7 mln zgonów na świecie w  roku 2021. Jednocześnie u 541 mln osób dorosłych występuje upośledzona tolerancja glukozy (impaired glucose tolerance, IGT), czyli stan przedcukrzycowy, który jest jednym z najsilniejszych czynników ryzyka cukrzycy typu 2. Oznacza to, że ponad 1 mld osób na świecie ma cukrzycę lub stan przedcukrzycowy, które prowadzą do wielu schorzeń, pogarszają komfort życia, wymagają znacznych nakładów finansowych zarówno ze strony państwa, jak i pacjentów.

W Polsce cukrzyca występuje u ok. 3 mln osób, a stan przedcukrzycowy u ponad 3 mln osób, w tym 2 mln 400 tys. ma upośledzoną tolerancję glukozy (impaired glucose tolerance, IGT), a 750 tys. nieprawidłową glikemię na czczo (impaired fasting glucose, IFG).

Copyright © Medyk sp. z o.o