2022-11-09 Aktualności

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej apeluje do ministrów zdrowia oraz sprawiedliwości o usunięciu z przygotowywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisów dotyczących obowiązku wnoszenia opłat rocznych przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych.

Prezydium NRA w swoim stanowisku podkreśla, że: Zważywszy na obecną, bardzo trudną sytuację ekonomiczną podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, spowodowaną szeregiem zaniechań legilslacyjnych, w tym dotyczących unormowania sposobów naliczania oraz wysokości marż detalicznych, negatywne skutki wprowadzenia dodatkowej opłaty rocznej dotkną przede wszystkim pacjentów, ponieważ podmioty zobowiązane do uiszczania opłat zmuszone będą do przerzucenia kosztów nowego podatku na osoby korzystające z usług aptek i punktów aptecznych.

Copyright © Medyk sp. z o.o