2021-05-28 Artykuł

Kolagen to unikalne białko fibrylarne budujące aż w 1/3 organizm kręgowców. Obecnie jest znanych 29 typów kolagenów wchodzących w skład ludzkich tkanek. Co istotne, kolagen bez względu na typ wykazuje konserwatyzm budowy. Każda cząsteczka białka składa się z 3 lewoskrętnych łańcuchów polipeptydowych skręconych wokół własnej osi, tworzących wspólnie tzw. superhelisę. Należy jednak zaznaczyć, iż kompletna cząsteczka kolagenu jest strukturą prawoskrętną, a jej charakterystyczna struktura osiągana jest dzięki unikalnemu składowi aminokwasowemu. Na szczególną uwagę zasługują 3 aminokwasy: glicyna, prolina oraz hydroksyprolina, która nie jest spotykana w większości innych białek. 

Po ukończeniu 26. r.ż. dochodzi do stopniowej utraty równowagi między wieloetapową biosyntezą kolagenu a jego degradacją. Szacuje się, że każdego roku zdolność do biosyntezy kolagenu maleje o blisko 1,5%. Jest to element naturalnego procesu starzenia, którego efekty, wraz z upływem czasu, są coraz bardziej widoczne. W jego następstwie dochodzi do utraty integralności oraz sprężystości skóry, a także zmniejszenia jej grubości. Manifestacjami zachodzących procesów są m.in.: ścieńczenie oraz zwiotczenie, a także uwidocznienie się zmarszczek.

Copyright © Medyk sp. z o.o