2021-08-25 Artykuł

Efekt plejotropowy (farmakologiczne działanie dodatkowe leków) może mieć charakter niepożądany (w postaci szkodliwych lub wręcz toksycznych reakcji), neutralny lub korzystny. W artykule przedstawiono przykłady dodatkowego, innego niż główny mechanizmu działania niektórych zarejestrowanych produktów leczniczych. Nie wszystkie opisane i udokumentowane kierunki aktywności biologicznej, „wychwycone” podczas poszerzonych prac rozwojowych, znalazły lub znajdą zastosowanie w terapii.

Wiele nowych właściwości „starych” leków jest bowiem nadal oceniane podczas badań klinicznych, a ich zastosowanie w nietradycyjnych wskazaniach jest zależne przede wszystkim od stosunku uzyskanych korzyści terapeutycznych do potencjalnego ryzyka związanego z wykorzystaniem w lecznictwie. Badania i ocena dodatkowego działania leków pozwala na rozszerzenie wskazań lub nawet zmianę profilu terapeutycznego. Poszukiwania nowych zastosowań terapeutycznych istniejących na rynku produktów leczniczych, a także związków chemicznych wyeliminowanych w trakcie badań klinicznych jest bowiem procesem o wiele tańszym niż projektowanie leków de novo i stanowi skuteczną alternatywę dla tradycyjnego procesu poszukiwania substancji leczniczych. 

Copyright © Medyk sp. z o.o