2021-09-16 Artykuł

Eksperci z Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (ISAP; International Association for the Study of Pain) definiują ból jako "subiektywnie przykre oraz jednoznacznie negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia". W artykule dokonano przeglądu wybranych analgetyków i ich zastosowania w terapii różnych rodzajów bólu.

Prawidłowo wdrożona terapia przeciwbólowa, jak również przebiegający proces naturalnego zdrowienia tkanek powinny skutkować ustąpieniem (remisją) bólu o charakterze ostrym (traumatycznym). Jeżeli w pewnych okolicznościach, pomimo wyleczenia uszkodzonych tkanek (w wyniku doznanego urazu lub po operacji), ból trwa nadal albo towarzyszy chorobie przewlekłej, np. nowotworowej, to przestaje być sygnałem ostrzegawczym dla organizmu, ale staje się źródłem cierpienia z jednoczesnym pogorszeniem jakości życia pacjenta.

Copyright © Medyk sp. z o.o