2021-10-18 Artykuł

Zaparcie występuje, kiedy wypróżnienia stają się rzadsze, a stolce stają się trudne do wydalenia. Najczęstszymi przyczynami zaparć są: nieprawidłowa dieta (uboga w błonnik), zbyt mała podaż wody lub niewielka aktywność fizyczna. Powikłania przewlekłych zaparć obejmują: hemoroidy, szczeliny odbytu, zaleganie kału i wypadanie odbytnicy. W aptekach dostępne są leki wydawane bez recepty (OTC), ułatwiające wypróżnienie, a także preparaty łagodzące objawy powikłań zaparć. 

Zaparcia mogą być także objawem poważnych chorób somatycznych, z nowotworowymi włącznie oraz o podłożu psychicznym, pogłębianym przez stosowane często leki psychotropowe. Również wiele leków wykorzystywanych w innych jednostkach chorobowych może przejawiać działania niepożądane w postaci zaparć.

Wyróżnia się następujące rodzaje zaparć:

• zaparcia przypadkowe – powstają na skutek różnych sytuacji życiowych, np. choroby z towarzyszącą jej gorączką czy zmiana stylu odżywiania się;

• zaparcia krótkotrwałe – występują zwykle na przemian z okresami prawidłowego oddawania stolca;

• zaparcia przewlekłe (nawykowe).

W zależności od podłoża problemu zaparcia dzieli się na różne rodzaje.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o