2022-12-14 Artykuł
Przewlekła niewydolność żylna jest przyczyną obniżonej jakości życia i zwiększonych kosztów dla systemów opieki zdrowotnej. Dotyczy ona coraz większej grupy osób w związku ze starzeniem się społeczeństwa, a także z coraz częstszym występowaniem otyłości. Lekami stosowanymi w leczeniu tego schorzenia są tzw. preparaty wenoaktywne, zawierające m.in. zmikronizowaną diosminę, pojedynczo lub z innymi flawonoidami.
Badania kliniczne wykazały, że diosmina znacznie zmniejsza ból, uczucie ciężkości i obrzęk nóg, a także obrzęki kostek i dyskomfort czynnościowy. Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Wczesne rozpoczęcie leczenia diosminą może potencjalnie korzystnie zmienić przebieg kliniczny choroby. Międzynarodowe wytyczne dotyczące postępowania z przewlekłą niewydolnością żylną zalecają stosowanie leków z diosminą w celu zmniejszenia objawów choroby i poprawy jakości życia.

Copyright © Medyk sp. z o.o