2021-05-24 Artykuł

Problem pandemii związany z koronawirusem SARS-Cov-2 dotyka obecnie wszystkich ludzi na świecie. Badania naukowe skupiają się na możliwościach zahamowania rozwoju choroby, łagodzenia jej przebiegu oraz modyfikacji odpowiedzi immunologicznej. Ważną rolę w przebiegu choroby mają powstające w organizmie cytokiny prozapalne. Utrzymywanie prawidłowego poziomu witaminy D może wspomagać równoważenie nadmiernie wzbudzanych procesów zapalnych, co może wpływać pozytywnie na przebieg samej choroby. Jako element profilaktyki warto rozważyć oznaczenie poziomu witaminy D w organizmie oraz jej suplementację, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

W Polsce niedobór witaminy D ma połowa społeczeństwa, a w przypadku seniorów nawet ponad 70%. Starsze osoby nie tylko rzadziej chodzą na spacery, ale też mają mniejszą zdolność syntezy witaminy D w skórze. Poziom witaminy D w organizmie zmienia się w ciągu roku i podobnie zmienia się nasilenie infekcji wirusowych. Najmniej infekcji odnotowuje się w lecie, a najwięcej w okresie jesienno-zimowym. Najniższy poziom witaminy D w organizmie jest więc skorelowany z maksimum infekcji.

W przypadku infekcji COVID-19, śmiertelność z 12 europejskich krajów wykazuje istotną statystycznie odwrotną korelację ze średnim poziomem 25(OH)D3 w surowicy.

Copyright © Medyk sp. z o.o