2022-07-05 Artykuł
W świetle współczesnej wiedzy same zalecenia dotyczące zdrowego żywienia są nieskuteczne albo mało skuteczne. Dowodem na to jest fakt dramatycznego narastania w ostatnich latach epidemii przewlekłych chorób niezakaźnych, zwłaszcza otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, nowotworów złośliwych i osteoporozy. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest niedocenianie innych czynników ryzyka tych chorób poza nieprawidłowym żywieniem, tj. niewystarczającej aktywności fizycznej, braku dobrych relacji społecznych, obecności przewlekłego stresu, zaburzeń snu oraz braku umiejętności uczenia się i otwartości na zmiany.
Drugim powodem jest to, że wdrażanie dotychczasowych zaleceń nie odbywało się na szeroką skalę i nie obejmowało rodzin, dzieci i młodzieży, szkół, uczelni, miejsc pracy, mediów oraz opieki medycznej. To ostatnie odgrywa kluczową rolę, ponieważ wczesne wykrycie zaburzeń masy ciała, ciśnienia tętniczego czy zaburzeń metabolicznych jest istotne, bo mogą one być zdecydowanie łatwiejsze do wyleczenia. Jednak do tego potrzebne jest narzędzie. I jest nim właśnie nowa wersja Piramidy Żywienia i Stylu Życia Profesora Jarosza z racji tego, że w podstawie są najważniejsze czynniki stylu życia decydujące o zdrowiu, ale także o naszym łaknieniu i zapotrzebowaniu na energię, oraz makro- i mikroskładniki. Podsumowując, wszystkie składniki Piramidy Żywienia i Stylu Życia tworzą spójną całość. W zasadzie stanowi ona esencją diety śródziemnomorskiej, która w dużej mierze jest stylem życia tworzącym klimat dla dobrych, ciepłych relacji międzyludzkich. Ważne jest tylko, żeby nauczyć się jej na pamięć i wdrażać w codziennym życiu. A dla lekarza może być nieocenioną pomocą w prostym, krótkim przekazie o tym, jak pacjent
powinien się odżywiać i jak żyć.

Copyright © Medyk sp. z o.o