2022-07-22 Aktualności

Firma Moderna przedstawiła nowe dane kliniczne dotyczące kandydata na dwuwalentną dawkę przypominającą przeciw COVID-19 – mRNA-1273.214 – zawierającą wariant Omikron (BA.1). Miesiąc po podaniu szczepionki wcześniej zaszczepionym uczestnikom, którzy otrzymali również dawkę przypominającą, dawka przypominająca wynosząca 50 µg mRNA-1273.214 wywołała znacząco silniejszą odpowiedź przeciwciał neutralizujących przeciwko podwariantom BA.4 i BA.5 Omikron w porównaniu z obecnie dopuszczoną dawką przypominającą (mRNA-1273), niezależnie od statusu przebytego zakażenia lub wieku (dorośli powyżej 18. r.ż., powyżej lub poniżej 65. r.ż).

Wśród uczestników badnia, którzy nie przeszli zakażenia, podanie dwuwalentnej szczepionki mRNA-1273.214 skutkowało istotnie wyższym mianem przeciwciał neutralizujących względem BA.4/5 w porównaniu z obecnie zarejestrowaną dawką przypominającą, przy czym stosunek średnich geometrycznych wynosił 1,69 (95% CI: 1,51–1,90). Miesiąc po podaniu dawki przypominającej miana przeciwciał neutralizujących BA.4/5 wynosiły 776 (95% CI: 719, 838) w przypadku mRNA-1273.214 i 458 (95% CI: 421, 499) w przypadku dawki przypominającej aktualnie dopuszczonej do obrotu. W przypadku szczepionki mRNA-1273.214 odnotowano 6,3-krotny (95% CI: 5,7; 6,9) wzrost średnich geometrycznych (ang. geometric mean fold rise, GMFR) wartości BA.4/5 w odniesieniu do poziomu przed podaniem dawki przypominającej, a w przypadku mRNA-1273 — wzrost 3,5-krotny (95% CI: 3,2; 3,9).  Spójne wyniki uzyskano we wszystkich podgrupach, w tym u osób w wieku 65 lat i starszych.

 

Firma Moderna złożyła wnioski rejestracyjne dotyczące mRNA-1273.214 w Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii oraz w Australii.

Firma opracowuje równocześnie mRNA-1273.222, dwuwalentną potencjalną szczepionkę na podstawie subwariantów BA.4/5, zgodnie z ostatnimi wytycznymi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

 

Copyright © Medyk sp. z o.o