2023-01-24 Artykuł

Diklofenak jest lekiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs), wykazującym wysoką skuteczność w terapii bólów kostno-stawowych występujących w wielu chorobach reumatycznych. Działanie leku polega głównie na hamowaniu cyklooksygenaz (COX): w większym stopniu postaci indukowalnej (COX-2), odpowiadającej za syntezę prostaglandyn prozapalnych w miejscu zapalenia, a w mniejszym stopniu konstytutywnej (COX-1), odpowiadającej za produkcję prostaglandyn spełniających funkcje fizjologiczne w przewodzie pokarmowym i w nerkach. Podobnie do innych NSAIDs, diklofenak ma działania niepożądane, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego przed wyborem tego leku i ustaleniem schematu dawkowania konieczna jest znajomość schorzeń współistniejących danego pacjenta. Dawkowanie diklofenaku zwykle wynosi 100–150 mg/dobę leku podawanych w 2–3 dawkach. Dawka maksymalna leku to 150 mg/dobę. W przypadku postaci o przedłużonym działaniu stosuje się najczęściej 100 mg/dobę, w razie konieczności można dołączyć dawkę 25 lub 50 mg leku.

Bóle stawowe są jednymi z najczęstszych problemów zdrowotnych, z powodu których pacjenci zgłaszają się do gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu. Do częstych przyczyn bólów stawów należy reumatoidalne zapalenie stawów (łac. polyarthritis reumatoidea), czyli przewlekła układowa choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Charakteryzuje się ona nieswoistym, najczęściej symetrycznym zapaleniem stawów (dotyczy głównie małych i średnich stawów), ale także zmianami pozastawowymi. Pierwszymi, ogólnymi objawami reumatoidalnego zapalenia stawów mogą być: uczucie zmęczenia, nadmierna potliwość, zmniejszenie apetytu i utrata wagi. W przebiegu schorzenia może dojść do zaostrzeń. Celem terapii jest utrzymanie jak najdłuższych okresów remisji. Inną częstą przyczyną bólów stawowych jest choroba zwyrodnieniowa stawów, inaczej osteoartroza (łac. arthrosis deformans, osteoarthritis). Schorzenie to rozwija się w wyniku zaburzenia jakości i ilości chrząstki stawowej, zazwyczaj w wyniku naturalnego procesu starzenia się organizmu

Copyright © Medyk sp. z o.o