2023-02-24 Aktualności

Główny Inspektor Farmaceutyczny jest patronem honorowym pierwszej edycji Akademii GMP organizowanej przez Ogólnopolską Sekcję Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wykłady i warsztaty w ramach cyklu szkoleniowego będą prowadzone przez doświadczonych inspektorów ds. wytwarzania i prawników z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz ekspertów z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Good Manufacturing Practice (GMP) – Dobra Praktyka Wytwarzania jest ogólnoświatowym systemem określającym procedury wytwarzania i kontroli produktów leczniczych. Znajomość GMP jest niezbędna w pracy dla jednostki przemysłu farmaceutycznego i badań klinicznych.

–  Chcemy podzielić się z interesariuszami rynku farmaceutycznego doświadczeniem naszych inspektorów – czyli tym co mamy najcenniejsze. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym udostępniamy unikalną wiedzę praktyczną, którą nasi inspektorzy nabyli w czasie niezliczonych kontroli na przestrzeni wielu lat pracy. Jestem przekonana, że uczestnicy Akademii GMP nabędą szczególną wiedzę i umiejętności, które przełożą się na ich codzienną pracę, a także zwiększą ich kwalifikacje i wyróżnią na rynku pracy – mówi Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

 

Absolwent GMP uzyska wiedzę z zakresu:

  • przepisów prawa narodowego i unijnego z zakresu wytwarzania i importu produktów leczniczych i substancji czynnych;
  • roli i zadań organów i instytucji unijnych (np. EMA, EDQM, KE) i narodowych (np. GIF, URPL);
  • wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Wytarzania produktów leczniczych i substancji czynnych;
  • wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Dystrybucji substancji czynnych;
  • wytycznych (np. ICH Q9, ICH Q10, Q&A).

Cykl szkoleniowy składa się z 10 modułów i obejmuje łącznie 160 godzin.

Program Akadami GMP:

Program_Akademii_GMP_ed. 2023_1.pdf (farmacjaprzemyslowa.com.pl)

Copyright © Medyk sp. z o.o