2023-05-08 Artykuł

Alergiczny nieżyt nosa jest zapaleniem błony śluzowej, charakteryzującym się wyciekaniem wydzieliny z nosa lub jej spływaniem po tylnej ścianie gardła, kichaniem, zatkaniem lub świądem nosa. Symptomy trwają ≥ 1 godzinę dziennie przez ≥ 2 dni. Osoby z alergicznym nieżytem nosa doświadczają objawów, które mogą znacząco obniżać ich jakość życia. Stosowanie roztworów soli, w tym izotonicznego roztworu wody morskiej pomaga w pozbyciu się alergenów i nadmiaru wydzieliny. Sprzyja to utrzymaniu drożności i prawidłowej wentylacji w obrębie górnych dróg oddechowych. Podawanie do nosa roztworów soli może stanowić tanią i bezpieczną dodatkową opcję w leczeniu alergicznego nieżytu nosa. W niektórych sytuacjach może być to alternatywa dla stosowania donosowych glikokortykosteroidów oraz doustnych leków przeciwhistaminowych.

Typowe objawy alergicznego nieżytu nosa zgłaszane przez pacjenta to:

  • wyciekanie wodnistej lub śluzowej wydzieliny z nosa. Gdy przeważa wodnisty wyciek oraz kichanie, jest duża szansa, że u pacjenta występuje sezonowa postać alergicznego nieżytu nosa. Cechą postaci sezonowej jest również okresowe pojawianie się dokuczliwych objawów, np. każdego roku wiosną. W przypadku dominowania uczucia zatkania nosa, które występuje przez prawie cały czas z podobnym nasileniem, większe jest prawdopodobieństwo występowania całorocznej postaci alergicznego nieżytu nosa;
  • zatkanie nosa przez śluzową, czasami gęstą wydzielinę. Powoduje to upośledzenie węchu;
  • kichanie, często w postaci napadów;
  • kaszel bez cech ostrej infekcji, wynikający z podrażnienia tylnej ściany gardła przez spływającą wydzielinę;
  • uczucie świądu (swędzenia) nosa, podniebienia, gardła oraz spojówek. Często zaczerwienienie spojówek.

Copyright © Medyk sp. z o.o