2023-08-28 Aktualności

Serdeczne gratulacje dla Pani Profesor Grażyny Sygitowicz

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dla dr hab. Grażyny Sygitowicz

Dnia 8 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję o nadaniu Pani dr hab. Grażynie Sygitowicz tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej WF oraz Centralnym Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego macierzystej uczelni. Stopień doktora uzyskała w 2000 r., zaś doktora habilitowanego w 2016 r.. Otrzymała również tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej (2003 r.) oraz zdrowia publicznego (2011 r.). 

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Grażyny Sygitowicz skupiały się początkowo na badaniach metabolizmu lipidowego, szczególnie w cukrzycy, a następnie wokół molekularnych mechanizmów chorób sercowo-naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługują jej pierwsze polskie doniesienia o roli galektyny-3 jako użytecznego markera diagnostycznego i prognostycznego u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. Po raz pierwszy w literaturze światowej opisała zaburzenia ekspresji cząsteczek miRNA-1 i miRNA-21 oraz wskazała na ich rolę w rozwoju objawowej niewydolności serca.

Jej pozycja naukowa i zawodowa znalazła odzwierciedlenie w powołaniu do grona ekspertów lekarskich towarzystw naukowych opracowujących zalecenia w dziedzinie diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce.
Prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz aktywnie uczestniczy w pracach samorządu diagnostów laboratoryjnych, pełniąc różne funkcje we władzach Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. W obecnej kadencji została wybrana Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz jest członkiem Rady Naukowej czasopisma "Lek w Polsce". Zarząd Wydawnictwa Medyk oraz redakcja "Leku w Polsce" składają serdeczne gratulcje Pani Profesor. 

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Grażyny Sygitowicz skupiały się początkowo na badaniach metabolizmu lipidowego, szczególnie w cukrzycy, a następnie wokół molekularnych mechanizmów chorób sercowo-naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługują jej pierwsze polskie doniesienia o roli galektyny-3 jako użytecznego markera diagnostycznego i prognostycznego u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. Po raz pierwszy w literaturze światowej opisała zaburzenia ekspresji cząsteczek miRNA-1 i miRNA-21 oraz wskazała na ich rolę w rozwoju objawowej niewydolności serca.

Jej pozycja naukowa i zawodowa znalazła odzwierciedlenie w powołaniu do grona ekspertów lekarskich towarzystw naukowych opracowujących zalecenia w dziedzinie diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce.
Prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz aktywnie uczestniczy w pracach samorządu diagnostów laboratoryjnych, pełniąc różne funkcje we władzach Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. W obecnej kadencji została wybrana Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o