2024-02-08 Artykuł

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i zatok oraz zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym przeziębienie, objawiają się stanem zapalnym w obrębie jamy nosowej. Najczęstszym objawem tego stanu jest niedrożność nosa, którą można złagodzić, stosując leki w postaci aerozolu. Najważniejszą funkcją aplikatorów do tego rodzaju leków jest dostarczenie delikatnej mgiełki do miejsc objętych stanem zapalnym przy zapewnieniu komfortu i wygody użytkownika.

Metodologia: Przy użyciu modelu anatomicznego ludzkiej jamy nosowej zbadaliśmy sposoby deponowania się dwóch formulacji preparatu z ksylometazoliną i jednej z oksymetazoliną podawanych donosowo za pomocą dwóch różnych atomizerów — dostępnego na rynku dozownika Freepod i badanego dozownika z bocznym przyciskiem uwalniania dawki. W ramach badania ocenialiśmy wpływ ustawienia końcówki atomizera i oddychania. Ponadto analizowaliśmy też stopień ściekania ksylometazoliny i oksymetazoliny po tylnej ścianie modelu anatomicznego jamy nosowej.

Wyniki: Największe pokrycie jamy nosowej zaobserwowaliśmy w przypadku podawania preparatu z ksylometazoliną przy użyciu dozownika z bocznym przyciskiem uwalniania dawki i bez symulacji oddychania. Atomizer z bocznym przyciskiem uwalniania dawki, ustawiony pod kątem 30°, umożliwił depozycję preparatu w małżowinie dolnej, środkowej i górnej modelu anatomicznego przy mniejszej zmienności niż w przypadku dozownika Freepod. Ściekanie preparatu po tylnej ścianie modelu zaobserwowaliśmy w przypadku użycia dozownika Freepod, natomiast nie zaobserwowano go po użyciu atomizera z bocznym przyciskiem uwalniania dawki.

Copyright © Medyk sp. z o.o