2024-04-30 Artykuł

Uszkodzenia skóry przy oparzeniu wymagają odpowiedniej opieki i leczenia, w zależności od stopnia i ciężkości obrażenia. Ważne jest odpowiednie oczyszczenie i ochrona rany przed zakażeniem oraz zapewnienie odpowiednich warunków do gojenia tkanek. Oparzenia pierwszego i drugiego stopnia zazwyczaj można leczyć w warunkach domowych, stosując łagodne metody. Istnieje kilka substancji, które mogą być pomocne w łagodzeniu objawów oparzeń pierwszego stopnia oraz wspieraniu procesu gojenia. W publikacji przedstawione zostały substancje o dużym potencjale wspierającym gojenie ran. Ich połączenie w jednym preparacie działa synergicznie i wpływa na przyspieszenie regeneracji skóry.

Uszkodzenie skóry przy oparzeniu polega na zranieniu lub uszkodzeniu tkanek skórnych przez działanie czynnika termicznego, chemicznego, promieniowania lub elektrycznego. To uszkodzenie może dotyczyć różnych warstw skóry, a jego stopień zależy od głębokości penetracji czynnika wywołującego oparzenia. Objawy oparzenia są różnorodne w zależności od stopnia i rodzaju obrażenia. Mogą obejmować: ból, zaczerwienienie skóry, obrzęk, pęcherze, złuszczanie się skóry, utratę czucia w obszarze oparzenia. Wiążą się też ze zwiększonym ryzykiem infekcji.

Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) z 2016 r. oparzenia stanowią jedną z najczęstszych przyczyn urazów w Polsce, szczególnie u dzieci i młodzieży. Dane te obejmują różne stopnie oparzeń, w tym zarówno oparzenia pierwszego, jak i drugiego stopnia. W raporcie podkreślono, że najczęstszą przyczyną oparzeń u dzieci w Polsce są oparzenia termiczne, a ok. 85% oparzeń termicznych jest spowodowanych przez gorące płyny.

Copyright © Medyk sp. z o.o