2024-05-08 Artykuł

Oczyszczanie nosa pomaga w zachowaniu jego podstawowych funkcji. Doświadczenia i badania pokazują, że woda morska dobrze sprawdza się w terapii oczyszczania nosa u osób z alergicznym nieżytem nosa. Udrażnia nos oraz zmniejsza natężenie objawów ANN.

Zgodnie z wynikami licznych badań i rekomendacjami klinicystów płukanie nosa jest zalecane jako terapia uzupełniająca leczenie podstawowe, jakim w przypadku alergicznego nieżytu nosa jest przyjmowanie leków przeciwhistaminowych. Płukanie nosa umożliwia usunięcie z powierzchni nabłonka wyścielającego nos alergenów, zanieczyszczeń i zalegającej wydzieliny. Efektem tego jest przywrócenie mu podstawowych funkcji, jakimi są transport śluzowo-rzęskowy, oczyszczanie nosa i ogrzewanie wdychanego powietrza. 

Zasadność i efektywność stosowania roztworów wody morskiej w praktyce terapii ANN potwierdzają liczne badania i doświadczenia. Jednym z nich jest badanie przeprowadzone w Klinice Otolaryngologii WIM na grupie osób chorujących na ANN. Oprócz standardowego leczenia przeciwhistaminowego oraz przyjmowania glikokortykosteroidów wziewnych pacjenci stosowali także roztwory wody morskiej. Wyniki doświadczenia jednoznacznie pokazały, że w grupie osób stosujących dodatkowo oczyszczanie nosa za pomocą wody morskiej objawy chorobowe były zdecydowanie mniej nasilone. Inne badania z kolei pokazały, że płukanie nosa zmniejsza dodatkowo stężenie mediatorów procesu zapalnego. To także przyczynia się do łagodzenia uciążliwych objawów ANN. Zastosowanie roztworów wody morskiej umożliwia usunięcie zalegającej w błonie śluzowej nosa wydzieliny, która nierzadko utrudnia i ogranicza możliwości dotarcia leków dostarczanych miejscowo do głębszych warstw skóry.

Copyright © Medyk sp. z o.o