twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Nagroda „Kroki milowe w leczeniu zawału serca”

Nagroda „Kroki milowe w leczeniu zawału serca” przyznawana jest przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2012 r. Wyróżnienie otrzymują wybitne osoby lub instytucje, których wysiłek organizacyjny i merytoryczny pozwala na zdecydowaną poprawę jakości opieki nad chorymi z zawałem serca. W tegorocznej edycji nagrodą uhonorowane zostały aż cztery instytucje: Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Prestiżowa nagroda została przyznana za opracowanie koncepcji programu KOS-Zawał: „stworzenie założeń i wdrożenie polskiego nowatorskiego programu koordynowanej opieki nad chorymi z zawałem serca”.

Wręczenie nagród odbyło się 6 czerwca w Zabrzu, podczas dorocznej XXVI Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”. Statuetki odebrali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna, dyrektor Wydziału Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Gabriela Sujkowska oraz sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotr Jankowski.

W imieniu wszystkich kardiologów pracujących nad koncepcją KOS-Zawał dziękuję za uhonorowanie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego tą nagrodą – to symbol współpracy całego środowiska przy budowaniu silnej pozycji polskiej kardiologii w kraju i na świecie. To także sukces wszystkich instytucji, które przyczyniły się do powstania programu KOS-Zawał: Ministerstwa Zdrowia, Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia. Cieszymy się, że program się rozwija i mamy nadzieję, że już niedługo obejmie wszystkich pacjentów po zawale serca w Polsce. KOS-Zawał to kolejny powód, dla którego możemy być dumni z polskiej kardiologii − powiedział prof. Piotr Jankowski, odbierając statuetkę z rąk profesorów: Mariana Zembali, Mariusza Gąsiora i Lecha Polońskiego.

 

#wizjonerskisystem

KOS-Zawał (Kompleksowa Opieka nad Pacjentami po Zawale Serca) to program nowoczesnej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Uruchomiony został 1 października 2017 r. i ma na celu zapewnienie pacjentom ciągłości procesu diagnostyki i leczenia kardiologicznego w okresie 12 miesięcy po przebytym zawale serca. Stanowi podstawę do prowadzenia nowatorskiej i nowoczesnej medycyny z wykorzystaniem telemedycyny, telekardiologii oraz telerehabilitacji.  O realizacji danej procedury w programie, w tym o jej terminie, decydują wyłącznie względy merytoryczne, nie administracyjne. Eksperci zwracają uwagę, że KOS-Zawał ma cechy pozwalające na śmiałe wprowadzenie w Polsce zasad Value Based Healthcare (opieka zdrowotna oparta na wartości).

Doświadczenia śląskie związane z realizacją KOS-Zawał są bardzo dobre. Prowadziliśmy roczną obserwację 4 tys. pacjentów i dokonaliśmy wieloczynnikowej analizy, której wnioski są jednoznaczne: włączenie do programu zmniejsza o 1/3 śmiertelność chorych, nawet tych najbardziej obciążonych. Tymczasem w tym samym okresie obserwacji umierał co ósmy pacjent spośród chorych niewłączonych do programu. Niewątpliwie świadczy to o tym, że KOS-Zawał okazał się sukcesem i cieszę się, że zarówno program, jak i jego twórcy zostali docenieni nagrodą – podsumowuje prof. Mariusz Gąsior ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Funkcjonowanie systemu KOS-Zawał przynosi wymierne korzyści zarówno pacjentom, jak i płatnikowi. Pacjentowi umożliwia skrócenie czasu upływającego od wypisu ze szpitala do wykonania pełnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (tzw. II etap rewaskularyzacji) i rozpoczęcia rehabilitacji oraz zwiększa dostęp do zabiegów elektroterapii. Program przynosi też korzyści płatnikowi dzięki możliwości analizy efektywności wydawanych pieniędzy poprzez wymóg sprawozdawania przez placówki, które zawarły z NFZ umowy na prowadzenie opieki koordynowanej, częstości osiągania wskaźników mających największy wpływ na rokowanie po zawale serca. Obecnie program realizowany jest w ponad 50 ośrodkach w 14 województwach.

Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Informacje podane podczas rejestracji konta będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się i aktywnego korzystania z naszych portali: lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
Rejestrując się wyrażasz zgodę na wpisanie podanych danych do bazy danych.
Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK