twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Kodeks Przejrzystości INFARMA

Jak co roku firmy będące sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,opublikowały dane na temat zakresu i wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Raporty poszczególnych firm zostały zamieszczone na ich stronach w dniach 26-28.06. Dziś na stronie INFARMY www.kodeksprzejrzystosci.pl pojawiły się zagregowane dane dla całej branży.

Publikacja danych to doskonała okazja, żeby przypomnieć jak ważna jest współpraca między przemysłem farmaceutycznym a środowiskiem medycznym. Ta współpraca nie tylko zapewnia postęp w medycynie i w farmakoterapii, ale pozwala też na lepszą opiekę nad chorymi. Przynosi wymierne korzyści dla pacjentów – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny INFARMY. Poprzez coroczną publikację danych zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, branża farmaceutyczna stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na wartość płynącą z wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przemysłem a przedstawicielami zawodów medycznych, a także poprawić zrozumienie charakteru tej współpracy.

 

WSPÓŁPRACA

Przedstawiciele środowiska medycznego świadczą usługi na rzecz firm farmaceutycznych; m.in. uczestniczą w komitetach doradczych, pomagając firmom w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań terapeutycznych odpowiadających na potrzeby pacjentów, prowadzą badania kliniczne, robią analizy i przygotowują opracowania naukowe, z których wnioski niejednokrotnie prezentowane są podczas konferencji naukowych. Za swoją pracę otrzymują opodatkowane wynagrodzenie.

Z drugiej strony firmy farmaceutyczne pokrywają koszty doskonalenia zawodowego przedstawicieli zawodów medycznych, w tym w szczególności lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Dzięki zaangażowaniu firm mogą oni uczestniczyć w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Podczas tych wydarzeń prezentowane są najnowsze osiągnięcia medycyny – metody leczenia oraz diagnostyki. Udział środowiska medycznego w tych wydarzeniach pozwala na stałą poprawę opieki nad pacjentami.

 

PRZEJRZYSTOŚĆ

Firmy farmaceutyczne, które przystąpiły do Kodeksu Przejrzystości, gromadzą, a następnie publikują na swoich stronach internetowych informacje dotyczące wartości współpracy ze środowiskiem medycznym w zdefiniowanych kategoriach – koszty poniesione w związku  z wydarzeniami (opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania) oraz wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług. Kodeks zakłada dobrowolność przedstawicieli zawodów medycznych w podejmowaniu decyzji dotyczącej zgody na publikowanie informacji. W przypadku braku zgody na udostępnienie informacji o wartości indywidualnej współpracy, kwoty te publikowane są po zagregowaniu. Zgodnie z Kodeksem udostępniana jest też wartość współpracy z organizacjami ochrony zdrowia.

 

RÓŻNE ROZWIĄZNIA - WSPÓLNY CEL

Uregulowania związane z przejrzystością są różne w zależności od kraju i sektora. W krajach takich jak Francja, Portugalia, Belgia czy USA publikacja informacji na temat współpracy środowiska medycznego z biznesem jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Różnią się także między sobą zapisy kodeksów branżowych producentów leków innowacyjnych, odtwórczych i sprzętu medycznego. To, co kluczowe, to wspólny cel, który przyświeca przy tworzeniu tego typu uregulowań – informowanie pacjentów i społeczeństwa o tym, że bez współpracy na linii środowisko medyczne –  przemysł nie byłoby postępu medycyny i rozwoju nowych leków. Dostęp do informacji wspiera dialog z pacjentami, rozwiewa wątpliwości dotyczące tych relacji i buduje poczucie bezpieczeństwa. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media, dzięki którym społeczeństwo jest informowane, że może dowiedzieć się, na jakie działania i jaki zakres współpracy ze środowiskiem medycznych, poszczególne firmy przeznaczają środki finansowe.

Więcej informacji na www.kodeksprzejrzystosci.pl

Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Informacje podane podczas rejestracji konta będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się i aktywnego korzystania z naszych portali: lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
Rejestrując się wyrażasz zgodę na wpisanie podanych danych do bazy danych.
Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK