2020-11-02 Aktualności

Pierwszy polski test genetyczny MediPAN-2G+ FAST COVID, w swojej finalnej wersji, już dostępny na rynk. Test opracowała grupa naukowców-wolontariuszy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Doskonalony od marca, zestaw MediPAN-2G+ FAST COVID jest dziś najszybszym i jednym z najczulszych testów do detekcji wirusa SARS-CoV-2 na rynku. Wprowadzony do laboratoriów, mógłby zoptymalizować ich wydajność, a tym samym skrócić czas oczekiwania pacjenta na wynik. Zestaw uzyskał pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Powstanie pierwszego polskiego testu jest wzorcowym przykładem współpracy jednostki naukowej z polskimi przedsiębiorstwami – w stworzenie testu, jego produkcję  i wprowadzenie na rynek zaangażowały się firmy  Medicofarma, Polpharma, Future Synthesis oraz A&A Biotechnology. Finalna wersja testu genetycznego MediPAN-2G+ FAST COVID jest przeznaczona do wykrywania dwóch specyficznych genów koronawirusa SARS-CoV-2. Jego skuteczność została potwierdzona w niezależnych laboratoriach przy zastosowaniu różnych urządzeń diagnostycznych.

 

Co wyróżnia test?

  • Szybkość – jest najszybszym obecnie dostępnym na polskim rynku. Krótki czas reakcji RT-PCR (około 1h) może w istotny sposób przekładać się na efektywność pracy laboratoriów (skraca o połowę czas detekcji), czyli szybszą dostępność wyniku dla pacjenta.
  • Wysoka czułość reakcji wykrywających wirusa (> 99%).
  • Specyficzność – test wykrywa oba geny specyficzne dla SARS-CoV-2, co stanowi przewagę nad testami, w których jednym z wykrywanych genów jest gen przesiewowy, charakterystyczny dla całej rodziny koronawirusów.

 

Prototyp testu został zaprojektowany i wykonany w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Transferem produktu ze skali labolatoryjnej do skali produkcyjnej oraz kompleksową produkcją zajęła się firma Medicofarma. Z kolei podmiotem, który wsparł prace nad przeobrażeniem prototypu w optymalny komercyjnie produkt, tak by posiadał pożądane cechy i mógł zostać przeniesiony z laboratorium do masowej produkcji, była firma Polpharma.

 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o