2020-12-14 Aktualności

Podczas 22. posiedzenia Sejmu IX kadencji (10 grudnia), posłowie przyjęli projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Regulacja zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP. Zasadniczym celem ustawy jest realizacja założeń zawartych w dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 oraz uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego. 

Ustawa umożliwia farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe czy profesjonalne doradztwo, w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji jest także efektywniejsze wykorzystanie potencjału aptek jako placówek ochrony zdrowia oraz blisko 30 tys. farmaceutów. W mocy utrzymano również przepisy zapewniające niezależność farmaceutów, przy wykonywaniu ich zadań zawodowych.

Serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy zdecydowali się poprzeć tę ustawę. Dziękuję również stronie rządowej za poparcie i wielogodzinne, merytoryczne dyskusje. Ten dzień z pewnością przejdzie do historii. Jestem przekonana, że stworzenie ram prawnych do świadczenia usług farmaceutycznych na europejskim poziomie stanie się siłą napędową dla rozwoju polskiej farmacji – powiedziała prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Copyright © Medyk sp. z o.o