2021-03-12 Artykuł

Od pierwszych zgłoszonych zakażeń SARS-CoV-2 (ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) minął już prawie rok. Mimo to w większości państw każdego dnia stwierdza się dużą liczbę nowych zakażeń oraz zgonów w przebiegu choroby wywołanej infekcją tym patogenem – COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019). Do czynników ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia należy występowanie chorób sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia tętniczego. Hipotezy z początku pandemii o większym ryzyku infekcji oraz cięższym przebiegu choroby u osób przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) lub antagonistów receptora angiotensyny II (ARB) nie znalazły potwierdzenia. 

Aktualne wyniki badań wskazują wręcz na pozytywny efekt blokowania układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), zmniejszający ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 oraz śmiertelność w przebiegu COVID-19. Nadciśnienie tętnicze w czasie pandemii powinno być leczone jak dotychczas. Stosowane substancje pozwalające kontrolować ciśnienie tętnicze (ACEI, ARB, LBA, diuretyki, CCB i inne leki) nie powinny być odstawiane w czasie pandemii bez wyraźnej przyczyny. Porady lekarskie powinny być udzielane, jeśli jest to możliwe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi telemedycyny. Pozwala to zmniejszyć narażenie pacjentów oraz pracowników systemów ochrony zdrowia na możliwość zakażenia SARS-CoV-2.

Copyright © Medyk sp. z o.o