2021-04-22 Aktualności

Nowa lista leków refundowanych

Obwiązuje od 1 maja 2021 r.

Ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r. Wprowadzono trzy nowe programy lekowe dotyczące: leczenia raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44), leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0), leczenia agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10:C96.2, C94.3, D47.9).

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 465 opakowań, a wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 797 opakowań. Na liście „S” nie ma żadnej nowej substancji czynnej, finansowanie straci jedna substancja (denosumabum). Lista „S” obejmie 26 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 9 opakowań. Lista  bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych zostanie uzupełniona o 3 nowe opakowania, 4 natomiast zostaną z niej usunięte. Do tej listy nie dodano żadnej substancji czynnej.

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2021-r

Copyright © Medyk sp. z o.o