2021-08-27 Artykuł

Postęp w profilaktyce i metodach leczenia ran jest znaczący, jednak odleżyny są nadal olbrzymim problemem kliniczno-społecznym. Zagadnienie to jest złożone i wielopłaszczyznowe. Problem odleżyn dotyczy głównie osób długotrwale leżących, które narażone są na przewlekły ucisk lub tarcie skóry.

Choć liczne są rekomendacje i wytyczne postępowania w zakresie opieki chorych z ranami, częstość występowania odleżyn w Europie i Ameryce Północnej jest wysoka i stanowi od 7,3 do 26%. Zaś w Stanach Zjednoczonych ponad 2,5 ml osób rocznie zmaga się z problemem odleżyn. Z racji braku badań epidemiologicznych, dane dotyczące występowania odleżyn w Polsce nie są dokładne i wciąż trudno ocenić skalę problemu. Szacuje się, że w Polsce problem odleżyn dotyczy co roku ok. 270 tys. osób.

Copyright © Medyk sp. z o.o