2021-11-17 Artykuł

Zaparcia to powszechna dolegliwość wśród społeczeństwa. Profilaktyka zaparć obejmuje aktywność fizyczną i odpowiedni styl życia. Wśród dostępnych opcji terapeutycznych zastosowanie znajduje przede wszystkim błonnik pokarmowy i bakterie probiotyczne. Cennym źródłem błonnika jest babka jajowata i len zwyczajny. Wśród bakterii probiotycznych na uwagę zasługuje zaś rodzaj Lactobacillus.

Zaparcia to według najnowszych wytycznych (kryteria rzymskie IV) trudne, rzadkie lub niepełne wypróżnienie. Rozpoznania zaparć dokonuje się w momencie współwystępowania co najmniej dwóch z wymienionych poniżej objawów (podczas minimum jednego z czterech ostatnich wypróżnień):

• wzmożone parcie na stolec;

• uczucie niepełnego wypróżnienia;

uczucie pełności w odbytnicy;

• obecność twardych i dużych objętościowo stolców;

• nie więcej niż 3 wypróżnienia na tydzień.

W oczach pacjentów zaparcia definiowane są nieco inaczej niż podaje to naukowa definicja. Ich zdaniem zaparcia to oddawanie twardego stolca wymagające znacznego wysiłku lub uczucie niepełnego wypróżnienia albo nieudanej defekacji. Niemniej jednak bez względu na to, z jaką definicją mamy do czynienia, problem zaparć to problem powszechny.

Copyright © Medyk sp. z o.o