2021-12-22 Artykuł

Produkty pochodzenia pszczelego, takie jak propolis czy miód, mają bogatą tradycję stosowania w leczeniu i profilaktyce schorzeń infekcyjnych dróg oddechowych. Badania naukowe przełomu XX i XXI w. dostarczają dowodów, że zastosowanie tych surowców jest dobrą i bezpieczną opcją terapeutyczną. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby implementować te surowce naturalne do standardowo stosowanych procedur medycznych.

Tematem debat toczących się każdego roku od października do początku kwietnia jest leczenie i profilaktyka infekcji górnych dróg oddechowych. W ostatnich dwóch latach na pierwszym miejscu znajduje się problem skutecznych sposobów walki z koronawirusem. Czy produkty pochodzenia pszczelego, zwłaszcza miód i propolis (kit pszczeli), są dobrymi narzędziami terapeutycznymi w tychże infekcjach?

Nie ma dowodów, które jednoznacznie pokazują, czy da się skutecznie leczyć obecną wersję koronawirusa SARS‑CoV‑2 produktami pszczelimi, ale istnieją liczne dowody na to, że produkty pszczele wykazują właściwości terapeutyczne i profilaktyczne w chorobach dróg oddechowych.

Copyright © Medyk sp. z o.o