2022-01-28 Aktualności

Kaszel suchy to częsty problem wśród populacji pediatrycznej. Standardowe leczenie przeciwkaszlowe opiera się na lekach działających ośrodkowo (butamirat, dekstrometorfan) lub działających obwodowo (lewodropropizyna). Leki działające ośrodkowo mogą wiązać się z częstszymi działaniami niepożądanymi. Lewodropropizyna posiada znacznie lepszy profil bezpieczeństwa u dzieci, ma także potwierdzoną badaniami porównawczymi skuteczność przeciwkaszlową.

Najczęściej występującą przyczyną ostrego kaszlu u dzieci są infekcje górnych dróg oddechowych – zwykle o charakterze wirusowym. W 7-12% przypadków przyczyną ostrego kaszlu jest natomiast astma. Znacznie rzadziej przyczyną ostrego kaszlu w grupie pediatrycznej są: zapalenie płuc, aspiracja ciała obcego w drogach oddechowych, wady wrodzone układu oddechowego, itp.
Druga klasyfikacja kaszlu u dzieci obejmuje jego charakter:
• kaszel suchy – nieobciążony nadmiernym wydzielaniem i zaleganiem śluzu w drogach oddechowych;
• kaszel mokry (tzw. produktywny) – związany z nadmiarem wydzieliny w drogach oddechowych.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o