2022-03-24 Artykuł

Pomiary ciśnienia tętniczego krwi wykonywane w aptekach mogą być jednym z wartościowych elementów screeningu pacjentów w kierunku zachorowalności na nadciśnienie tętnicze. Mogą także pomóc w ocenie efektywności stosowanego leczenia farmakologicznego. Dzięki pomiarom ciśnienia w aptekach można w odpowiednim momencie skierować chorych do gabinetów lekarskich, aby poddać ich dalszej diagnostyce oraz terapii.

Właściwa kontrola ciśnienia tętniczego pozwala na zmniejszenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia. Pomiary ciśnienia tętniczego w aptekach i innych miejscach publicznych mają niewątpliwe zalety, ale też ograniczenia. Ograniczenia mogą wynikać ze stosowania niewłaściwej techniki pomiaru, używania mankietów w rozmiarze niedopasowanym do ramienia danego pacjenta lub niezwalidowanych albo niesprawnych urządzeń. Decyzje dotyczące farmakoterapii nie powinny być podejmowane i wdrażane na podstawie samych pomiarów aptecznych.

Copyright © Medyk sp. z o.o