2022-04-19 Artykuł
Z ranami mamy do czynienia przez całe życie. Jest to jedna z najczęściej występujących dolegliwości, które leczymy samodzielnie, jak i z pomocą specjalistów. Generalnie rany możemy podzielić na dwa rodzaje: ostre i przewlekłe, co determinuje podejście do ich sposobu leczenia. Rana ostra powstaje w wyniku sił ścinających lub urazów zewnętrznych.
Rana przewlekła to ubytek skóry, który powstaje w wyniku chorób współistniejących lub urazu zewnętrznego, niepoddający się leczeniu oraz nieprowadzący do odbudowy i regeneracji tkanek. Rana przewlekła może ponadto wynikać z zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego, nieprawidłowości w poszczególnych etapach gojenia rany lub niewydolności krążenia. Rana taka może towarzyszyć choremu przez kilka miesięcy, lat, a czasami całe życie. Rany przewlekłe dzielimy na 4 kategorie: owrzodzenia żylne i tętnicze goleni, zespół stopy cukrzycowej, odleżyny i rozległe oparzenia.

Copyright © Medyk sp. z o.o