2022-05-25 Artykuł
Leczenie ran przewlekłych stanowi nadal olbrzymi problem terapeutyczny. Długi czas ich leczenia generuje obciążenie budżetu środków ochrony zdrowia. Do ran przewlekłych zalicza się: odleżyny, owrzodzenia podudzi czy zespół stopy cukrzycowej. Ze względu na złożoność procesu leczenia rany przewlekłej tylko wielokierunkowe podejście do leczenia może przynieść pożądany efekt kliniczny. Temu celowi służy opracowana przez European Wound Management Association strategia TIME.
Strategia TIME to system opracowany na początku XXI w., którego zadaniem jest pomoc dla lekarzy i specjalistów zajmujących się leczeniem ran. W praktyce strategia ta pozwala znacząco skrócić czas gojenia się rany, zredukować cierpienia chorego związane z raną, często zainfekowaną, jak i ograniczyć koszty leczenia.
Skrót TIME wywodzi się z języka angielskiego:
T – Tissue management – tkanki w ranie, martwicze lub niepełnowartościowe;
I – Infection or inflammation – zakażenie lub zapalenie;
M – Moisture balance – równowaga wilgotności w ranie;
E – Edge of the wound, Epithelium – brzeg rany, naskórek.

Copyright © Medyk sp. z o.o