twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Warunki publikacji

 • Wydawnictwo naukowe wpisane na listę MNiSW Medyk Sp. z o. o. www.medyk.com.pl, przyjmuje prace do publikacji, w czasopismach specjalistycznych „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny” oraz na portalach internetowych. Na łamach miesięcznika „Lek w Polsce” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne z zakresu szeroko pojętej farmakoterapii oraz dziedzin jej pokrewnych. W czasopiśmie „Gabinet Prywatny” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne oraz opisy przypadków z praktyki lekarskiej z zakresu szeroko pojętej medycyny oraz dziedzin jej pokrewnych.

 • Artykuły naukowe są zamawiane zarówno przez redakcję, jak i nadsyłane z własnej inicjatywy przez autorów. Prace nadsyłane do publikacji podlegają prawu autorskiemu osób wskazanych jako autor (autorzy).

 • Autorzy proszeni są o przesłanie deklaracji: braku konfliktu interesów oraz oryginalności pracy.

 • W przypadku autorstwa zbiorowego należy wskazać głównego autora poprzez umieszczenie jego nazwiska na początku listy autorów. Prosimy o podanie na końcu artykułu adresu korespondencyjnego (pocztowego i mailowego), pod który można kierować korespondencję do autora. W przypadku woli utajnienia tej informacji prosimy o odpowiednią adnotację.

 • Poza artykułami naukowymi, publikowane są również materiały o charakterze dziennikarskim (wywiady, felietony sprawozdania, informacje) oraz komunikaty, teksty sponsorowane, listy do redakcji, ogłoszenia i reklamy – niepodlegające rygorom podanym w niniejszym regulaminie.

 • Czasopisma wydawane przez Spółkę Medyk są klasyfikowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus Journals Master List, a redakcja przykłada szczególną wagę do kwalifikowania publikacji do druku.

 • Nadesłane artykuły poza kwalifikacją wewnątrzredakcyjną mogą być decyzją redaktora naczelnego konsultowane z członkami Rady Redakcyjnej czasopisma, której skład podany jest w stopce redakcyjnej.

 • Szczegółowy regulamin publikowania prac:

  Regulamin publikowania prac

Zasady recenzowania artykułów

 • W czasopiśmie „Lek w Polsce” publikowane są oryginalne prace naukowe, artykuły naukowe oraz kazuistyczne z zakresu szeroko pojętej farmacji, farmakoterapii, medycyny i dziedzin jej pokrewnych.

 • •Nadesłane do redakcji artykuły są wstępnie opiniowane przez redaktora naczelnego pod kątem merytorycznym (tzn. czy publikacja opisuje zagadnienia mieszczące się w profilu czasopisma „Lek w Polsce”), następnie recenzowane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor pracy. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada double-blind review process).

 • •Recenzentami nadsyłanych artykułów są członkowie Rady Naukowej „Lek w Polsce”. Jeśli wymaga tego specyfika danej publikacji, powołuje się recenzentów spoza tego grona. Każdy recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Jeżeli istnieje bezpośrednia relacja osobista recenzenta i autora, a także relacja podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej, wybierany jest inny recenzent, który nie pozostaje w takich relacjach do autora.

 • •Prace kwalifikowane są do publikacji po spełnieniu następujących warunków: artykuł dotyczy zagadnień związanych z profilem merytorycznym czasopisma naukowego; dostarcza wiedzy przydatnej dla czytelników czasopisma – farmaceutów, lekarzy; jest przygotowany zgodnie z zasadami publikacji tekstów, obowiązującymi w redakcji.

 • •Artykuły, które nie spełniają tych wymogów, nie będą publikowane na łamach „Lek w Polsce”.


 • Autorów zainteresowanych współpracą i publikowaniem prac na naszych łamach zachęcamy do kontaktu z redakcją:

  Alicja Paciorek-Kolbus

  Sekretarz Wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.

  Tel./fax +48 22 666 43 32; +48 22 664 04 51

  kontakt


  Do pobrania:

  reklama
  Lek w Polsce wersja tradycyjna

  ISSN: 1231-028X

  IC: 63.85 pkt

  Edukacja: 5 pkt

  reklama
  Producenci informują
  więcej »
  reklama
  reklama

  Na skróty

  Informacje

   

  Copyright © Medyk sp. z o.o

  Przetwarzamy dane osobowe, takie jak adres IP, unikalny identyfikator, dane przeglądania. Wykorzystujemy te dane jedynie w uzasadnionym interesie biznesowym. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych Twojej przeglądarki internetowej. Strona używa pliki cookies, jedynie w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka prywatności. OK