06-07/2020

Extractum Spissum czyli wyciąg gęsty

Farmakoterapia

Nebulizacja roztworami wody morskiej dr n. farm. Anna Nowicka-Zuchowska

Powikłania w zespole stopy cukrzycowej – jak postępować z pacjentem? mgr farm. Piotr Hudemowicz, mgr farm. Marek Pięta

Zasady postępowania we wszawicy dr n. farm. Anna Nowicka-Zuchowska

Wpływ cynku na układ odpornościowy dr n. farm. Anna Nowicka-Zuchowska

Farmakoterapia bólu ostrego i przewlekłego w podstawowej opiece zdrowotnej lek., mgr zdr. publ. Jan W. Pęksa, lek. Anna Malinowska-Karpiel

Profilaktyka

COVID-19 a problemy z psyche pacjentów dr n. med. Janusz Krzyżowski

Wpływ kolagenu na skórę, kości oraz stawy Magdalena Julia Jabłońska

Fitoterapia

Wielokierunkowe działanie pokrzywy zwyczajnej Magdalena Julia Jabłońska

powrót

Copyright © Medyk sp. z o.o