2019-03-27 Aktualności
Felieton poświęcam na omówienie problemów najczęściej nurtujących lekarzy i farmaceutów, co przejawia się pytaniami do rzecznika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oto odpowiedzi na kilka pytań najczęściej powtarzających się w różnych formach, niekiedy skrócone ze względów technicznych. Na początek „nieśmiertelna” marihuana.
Pytanie: W nawiązaniu do informacji znalezionych w internecie, które mówią o oddziale kanadyjskiej firmy Canopy Growth Corporation, która złożyła wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o rejestrację suszu z marihuany, […] chciałbym zapytać, czy faktycznie w Polsce nie można założyć działalności, firmy, która będzie zajmowała się hodowlą lub (sprowadzaniem) sprzedażą medycznej marihuany? Jeśli nie są Państwo w stanie udzielić takiej informacji, to w którym miejscu mogę szukać odpowiedzi?
O: Analiza Pańskiego zapytania wskazuje, iż Pana wątpliwości dotyczą kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, która ze względu na przedmiot, podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i jest dopuszczalna tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Jeżeli chodzi o wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz lub dystrybucję środków odurzających lub substancji psychotropowych, to należy wskazać, iż kwestie te regulują przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 35 i nast. ww. ustawy).

Copyright © Medyk sp. z o.o